„Każda pościel jej, na której by leżała po wszystkie dni płynienia swego, jako pościel w przyrodzonej chorobie będzie, i każda rzecz, na której by siedziała, nieczysta będzie według nieczystości przyrodzonej choroby jej.”

Biblia Gdańska: 3 Mojżeszowa 15,26

Porównanie wersetów
King James Version - List do Rzymian 8,6

King James Version

For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
List do Rzymian 8,6

Biblia Brzeska

Gdyż zrozumienie cielesne jest śmierć, a rozumienie duchowne jest żywot i pokój.
List św. Pawła do Rzymian 8,6

Biblia Gdańska

Gdyż zmysł ciała jest śmierć; ale zmysł ducha jest żywot i pokój,
Rzymian 8,6

Biblia Tysiąclecia

Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.
List do Rzymian 8,6

Biblia Warszawska

Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.
List św. Pawła do Rzymian 8,6

Biblia Jakuba Wujka

Bo mądrość ciała jest śmierć, a mądrość ducha -żywot i pokój.
List do Rzymian 8,6

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ zamiar ciała wewnętrznego - to śmierć, natomiast zamiar Ducha - to życie i pokój.
List do Rzymian 8,6

Biblia Przekład Toruński

Gdyż zamysł ciała to śmierć; ale zamysł Ducha to życie i pokój,
List do Rzymian 8,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój;
List do Rzymian 8,6

American Standard Version

For the mind of the flesh is death; but the mind of the Spirit is life and peace:
List do Rzymian 8,6

Clementine Vulgate

Nam prudentia carnis, mors est : prudentia autem spiritus, vita et pax :
List do Rzymian 8,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

το γαρ φρονημα της σαρκος θανατος το δε φρονημα του πνευματος ζωη και ειρηνη
List do Rzymian 8,6

Young's Literal Translation

for the mind of the flesh [is] death, and the mind of the Spirit -- life and peace;
List do Rzymian 8,6

World English Bible

For the mind of the flesh is death, but the mind of the Spirit is life and peace;
List do Rzymian 8,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić