„Ale ołtarz miedziany, który był przed Panem, przeniósł z przedniej strony domu, aby nie stał między ołtarzem jego, a między domem Pańskim; a postawił go po bok ołtarza ku północy.”

Biblia Gdańska: 2 Królewska 16,14

Porównanie wersetów
King James Version - List do Rzymian 9,1

King James Version

I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost,
List do Rzymian 9,1

Biblia Brzeska

Prawdęć mówię przez Krystusa, nie kłamamci, w czym mi poświadcza sumnienie moje przez Ducha świętego.
List św. Pawła do Rzymian 9,1

Biblia Gdańska

Prawdę mówię w Chrystusie, a nie kłamię, w czem mi poświadcza sumienie moje przez Ducha Świętego:
Rzymian 9,1

Biblia Tysiąclecia

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym,
List do Rzymian 9,1

Biblia Warszawska

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,
List św. Pawła do Rzymian 9,1

Biblia Jakuba Wujka

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamam, gdyż mi świadectwo daje sumnienie moje w Duchu świętym,
List do Rzymian 9,1

Nowa Biblia Gdańska

Prawdę mówię w Chrystusie, na podstawie sumienia, które mi świadczy w Duchu Świętym; nie oszukuję się kłamstwami.
List do Rzymian 9,1

Biblia Przekład Toruński

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, jak mi współświadczy sumienie moje w Duchu Świętym,
List do Rzymian 9,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym;
List do Rzymian 9,1

American Standard Version

I say the truth in Christ, I lie not, my conscience bearing witness with me in the Holy Spirit,
List do Rzymian 9,1

Clementine Vulgate

Veritatem dico in Christo, non mentior : testimonium mihi perhibente conscientia mea in Spiritu Sancto :
List do Rzymian 9,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αληθειαν λεγω εν χριστω ου ψευδομαι συμμαρτυρουσης μοι της συνειδησεως μου εν πνευματι αγιω
List do Rzymian 9,1

Young's Literal Translation

Truth I say in Christ, I lie not, my conscience bearing testimony with me in the Holy Spirit,
List do Rzymian 9,1

World English Bible

I tell the truth in Christ. I am not lying, my conscience testifying with me in the Holy Spirit,
List do Rzymian 9,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić