„Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Dzieje Apostolskie 1,22

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,58

King James Version

He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.
Ewangelia Mateusza 27,58

Biblia Brzeska

Ten szedł do Piłata i prosił go o ciało Krystusowe. Tedy Piłat kazał oddać ciało.
Ewangelia św. Mateusza 27,58

Biblia Gdańska

Ten przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe. Tedy Piłat rozkazał, aby mu było ono ciało oddane;
Mateusza 27,58

Biblia Tysiąclecia

On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,58

Biblia Warszawska

Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać.
Ewangelia św. Mateusza 27,58

Biblia Jakuba Wujka

Ten przyszedł do Piłata i prosił ciała Jezusowego. Tedy Piłat kazał oddać ciało.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,58

Nowa Biblia Gdańska

Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, aby ciało zostało oddane.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,58

Biblia Przekład Toruński

Ten przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, by ciało zostało oddane.
Ewangelia Mateusza 27,58

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat rozkazał, aby mu je wydano.
Ewangelia Mateusza 27,58

American Standard Version

this man went to Pilate, and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded it to be given up.
Ewangelia Mateusza 27,58

Clementine Vulgate

hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Tunc Pilatus jussit reddi corpus.
Ewangelia Mateusza 27,58

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτος προσελθων τω πιλατω ητησατο το σωμα του ιησου τοτε ο πιλατος εκελευσεν αποδοθηναι το σωμα
Ewangelia Mateusza 27,58

Young's Literal Translation

he having gone near to Pilate, asked for himself the body of Jesus; then Pilate commanded the body to be given back.
Ewangelia Mateusza 27,58

World English Bible

This man went to Pilate, and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given up.
Ewangelia Mateusza 27,58

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić