„Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Jana 2,9

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,56

King James Version

Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee's children.
Ewangelia Mateusza 27,56

Biblia Brzeska

Miedzy którymi była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
Ewangelia św. Mateusza 27,56

Biblia Gdańska

Między któremi była Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jakóbowa i Jozesowa, i matka synów Zebedeuszowych.
Mateusza 27,56

Biblia Tysiąclecia

Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,56

Biblia Warszawska

Wśród nich była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.
Ewangelia św. Mateusza 27,56

Biblia Jakuba Wujka

między którymi była Maria Magdalena i Maria Jakobowa, i Jozefowa matka, i matka synów Zebedeuszowych.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,56

Nowa Biblia Gdańska

Wśród nich była Maria Magdalena, Maria - matka Jakóba i Jozesa oraz matka synów Zebedeusza.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,56

Biblia Przekład Toruński

Między nimi była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Jozeasa, i matka synów Zebedeusza.
Ewangelia Mateusza 27,56

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wśród nich były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.
Ewangelia Mateusza 27,56

American Standard Version

among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of the sons of Zebedee.
Ewangelia Mateusza 27,56

Clementine Vulgate

inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Joseph mater, et mater filiorum Zebedi.
Ewangelia Mateusza 27,56

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν αις ην μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και ιωση μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου
Ewangelia Mateusza 27,56

Young's Literal Translation

among whom was Mary the Magdalene, and Mary the mother of James and of Joses, and the mother of the sons of Zebedee.
Ewangelia Mateusza 27,56

World English Bible

among whom was Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joses, and the mother of the sons of Zebedee.
Ewangelia Mateusza 27,56

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić