„A Ezdrasz wstał od domu Boga i poszedł do mieszkania Jehochanana, syna Eliasziba. Zaś gdy tam wszedł, nie jadł chleba i nie pił wody, bowiem się zasmucił z powodu przestępstwa tych z niewoli.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 10,6

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 27,35

King James Version

And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
Ewangelia Mateusza 27,35

Biblia Brzeska

Po tym ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego rzuciwszy los, aby się wypełniło to, co jest rzeczono przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje i na odzienie moje los miotali.
Ewangelia św. Mateusza 27,35

Biblia Gdańska

A ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, i miotali los, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie szaty moje, a o odzienie moje los miotali.
Mateusza 27,35

Biblia Tysiąclecia

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,35

Biblia Warszawska

A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy,
Ewangelia św. Mateusza 27,35

Biblia Jakuba Wujka

A ukrzyżowawszy go, rozdzielili odzienia jego, rzuciwszy los, aby się wypełniło, co jest rzeczono przez proroka, mówiącego: Rozdzielili sobie odzienia moje, a o suknią moję los miotali.
Ewangelia wg św. Mateusza 27,35

Nowa Biblia Gdańska

Zaś kiedy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając los; aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie moje szaty, a o mój płaszcz los rzucili.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 27,35

Biblia Przekład Toruński

A gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili Jego szaty, rzucając los; aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka: Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje odzienie rzucali los.
Ewangelia Mateusza 27,35

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty i rzucali losy, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka: Rozdzielili między siebie moje szaty, a o moje ubranie rzucali losy.
Ewangelia Mateusza 27,35

American Standard Version

And when they had crucified him, they parted his garments among them, casting lots;
Ewangelia Mateusza 27,35

Clementine Vulgate

Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta ejus, sortem mittentes : ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem : Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem.
Ewangelia Mateusza 27,35

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

σταυρωσαντες δε αυτον διεμερισαντο τα ιματια αυτου βαλλοντες κληρον ινα πληρωθη το ρηθεν υπο του προφητου διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις και επι τον ιματισμον μου εβαλον κληρον
Ewangelia Mateusza 27,35

Young's Literal Translation

And having crucified him, they divided his garments, casting a lot, that it might be fulfilled that was spoken by the prophet, `They divided my garments to themselves, and over my vesture they cast a lot;`
Ewangelia Mateusza 27,35

World English Bible

When they had crucified him, they divided his clothing among them, casting lots,
Ewangelia Mateusza 27,35

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić