„Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewięćdziesiąt i ośm;”

Biblia Gdańska (1632): Ezdraszowa 2,16

Porównanie wersetów
King James Version - Ewangelia Mateusza 23,18

King James Version

And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.
Ewangelia Mateusza 23,18

Biblia Brzeska

A kto by przysiągł na ołtarz, nic nie jest; ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest.
Ewangelia św. Mateusza 23,18

Biblia Gdańska (1632)

A kto by przysiągł na ołtarz, nic nie jest; lecz kto by przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest.
Mateusza 23,18

Biblia Gdańska (1881)

A kto by przysiągł na ołtarz, nic nie jest; lecz kto by przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest.
Mateusza 23,18

Biblia Tysiąclecia

Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,18

Biblia Warszawska

Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą.
Ewangelia św. Mateusza 23,18

Biblia Jakuba Wujka

A kto by kolwiek przysiągł na ołtarz, nic to, lecz kto by kolwiek przysiągł na dar, który jest na nim, winien jest.
Ewangelia wg św. Mateusza 23,18

Nowa Biblia Gdańska

Także, kto by przysiągł na ołtarz, to jest niczym; lecz kto by przysiągł na dar, który na nim jest, ten jest zobowiązany.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23,18

Biblia Przekład Toruński

A kto przysiągłby na ołtarz, to nic; lecz kto przysiągłby na dar ofiarny, który jest na nim, ten jest zobowiązany przysięgą.
Ewangelia Mateusza 23,18

Biblia Izaaka Cylkowa (1895)


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A kto przysięga na ołtarz, to nic nie znaczy, lecz kto przysięga na ofiarę, która jest na nim, jest związany przysięgą.
Ewangelia Mateusza 23,18

American Standard Version

And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it, he is a debtor.
Ewangelia Mateusza 23,18

Clementine Vulgate

Et quicumque juraverit in altari, nihil est : quicumque autem juraverit in dono, quod est super illud, debet.
Ewangelia Mateusza 23,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ος εαν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει
Ewangelia Mateusza 23,18

Young's Literal Translation

`And, whoever may swear by the altar, it is nothing; but whoever may swear by the gift that is upon it -- is debtor!
Ewangelia Mateusza 23,18

World English Bible

`Whoever will swear by the altar, it is nothing; but whoever will swear by the gift that is on it, he is a debtor.`
Ewangelia Mateusza 23,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić