„Dnia dwudziestego czwartego, szóstego miesiąca, w drugim roku króla Dariusza.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Aggeusza 1,15

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Mateusza 24,12

Biblia Gdańska (1632)

A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu.
Mateusza 24,12

Biblia Brzeska

A dla tego, iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wiela ich.
Ewangelia św. Mateusza 24,12

Biblia Gdańska (1881)

A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu.
Mateusza 24,12

Biblia Tysiąclecia

a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,12

Biblia Warszawska

A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
Ewangelia św. Mateusza 24,12

Biblia Jakuba Wujka

A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielą.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,12

Nowa Biblia Gdańska

A że bezprawie się rozmnoży, miłość wielu zostanie oziębiona.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,12

Biblia Przekład Toruński

A z powodu rozmnożenia się bezprawia, miłość wielu oziębnie.
Ewangelia Mateusza 24,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.
Ewangelia Mateusza 24,12

American Standard Version

And because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.
Ewangelia Mateusza 24,12

Clementine Vulgate

Et quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum :
Ewangelia Mateusza 24,12

King James Version

And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Ewangelia Mateusza 24,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων
Ewangelia Mateusza 24,12

Young's Literal Translation

and because of the abounding of the lawlessness, the love of the many shall become cold;
Ewangelia Mateusza 24,12

World English Bible

Because iniquity will be multiplied, the love of many will grow cold.
Ewangelia Mateusza 24,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić