„A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud.”

Biblia Gdańska: 1 Kronik 8,3

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska - Jakóba 5,20

Biblia Gdańska

Niechże wie, że kto by odwrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
Jakóba 5,20

Biblia Brzeska

Niechże wie, iż kto by nawrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje wielkość grzechów.
List św. Jakuba 5,20

Biblia Tysiąclecia

niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.
List św. Jakuba 5,20

Biblia Warszawska

Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
List św. Jakuba 5,20

Biblia Jakuba Wujka

ma wiedzieć, iż który by uczynił, że się nawrócił grzesznik od błędnej drogi jego, zbawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
List św. Jakuba 5,20

Nowa Biblia Gdańska

Niech wie, że ten, który zawrócił błądzącego z jego drogi szaleństwa, uratuje duszę od śmierci oraz zakryje mnóstwo grzechów.
List spisany przez Jakóba 5,20

Biblia Przekład Toruński

Niech wie, że kto zawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
List Jakuba 5,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
List Jakuba 5,20

American Standard Version

let him know, that he who converteth a sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall cover a multitude of sins.
List Jakuba 5,20

Clementine Vulgate

scire debet quoniam qui converti fecerit peccatorem ab errore vi su, salvabit animam ejus a morte, et operiet multitudinem peccatorum.
List Jakuba 5,20

King James Version

Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.
List Jakuba 5,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γινωσκετω οτι ο επιστρεψας αμαρτωλον εκ πλανης οδου αυτου σωσει ψυχην εκ θανατου και καλυψει πληθος αμαρτιων
List Jakuba 5,20

Young's Literal Translation

let him know that he who did turn back a sinner from the straying of his way shall save a soul from death, and shall cover a multitude of sins.
List Jakuba 5,20

World English Bible

let him know, that he who converts a sinner from the error of his way will save a soul from death, and will cover a multitude of sins.
List Jakuba 5,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić