„I rzekli: Jakaż będzie ofiara za przewinienie, którą jej oddać mamy? Odpowiedzieli: Według liczby książąt Filistyńskich pięć złotych zadnic i pięć złotych myszy; albowiem jednaka jest plaga na was wszystkich, i na książęta wasze.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Samuelowa 6,4

Porównanie wersetów
Clementine Vulgate - Księga Wyjścia 2,17

Clementine Vulgate

Supervenere pastores, et ejecerunt eas : surrexitque Moyses, et defensis puellis, adaquavit oves earum.
Księga Wyjścia 2,17

Biblia Brzeska

Które dziewki, gdy pastuszy przyszedszy odganiali, Mojżesz wstawszy bronił ich i napoił bydło ich.
2 Księga Mojżeszowa 2,17

Biblia Gdańska (1632)

A przyszedłszy pasterze odganiali je. Tedy wstawszy Mojżesz obronił ich, i napoił bydło ich.
2 Mojżeszowa 2,17

Biblia Gdańska (1881)

A przyszedłszy pasterze odganiali je. Tedy wstawszy Mojżesz obronił ich, i napoił bydło ich.
2 Mojżeszowa 2,17

Biblia Tysiąclecia

Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce.
Księga Wyjścia 2,17

Biblia Warszawska

Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im, i napoił ich trzodę.
II Księga Mojżeszowa 2,17

Biblia Jakuba Wujka

nadeszli pasterze i odegnali je. I wstał Mojżesz, a obroniwszy dziewki, napoił owce ich.
Księga Wyjścia 2,17

Nowa Biblia Gdańska

Ale nadeszli pasterze oraz je odpędzili. Wtedy Mojżesz się podniósł, obronił je oraz napoił ich trzodę.
II Księga Mojżesza 2,17

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale nadeszli pasterze i odganiali je. Wtedy Mojżesz wstał, obronił je i napoił ich bydło.
Księga Wyjścia 2,17

American Standard Version

And the shepherds came and drove them away; but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
Księga Wyjścia 2,17

King James Version

And the shepherds came and drove them away: but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
Księga Wyjścia 2,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the shepherds come and drive them away, and Moses ariseth, and saveth them, and watereth their flock.
Księga Wyjścia 2,17

World English Bible

The shepherds came and drove them away; but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
Księga Wyjścia 2,17

Westminster Leningrad Codex

וַיָּבֹאוּ הָרֹעִים וַיְגָרְשׁוּם וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיֹּושִׁעָן וַיַּשְׁקְ אֶת־צֹאנָם׃
2 Księga Mojżeszowa 2,17
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić