„Znosząc jedni drugich i darowując sobie wzajemnie, jeśli miałby ktoś przeciwko komuś skargę; jak Chrystus wam darował, tak i wy.”

Biblia Przekład Toruński: List do Kolosan 3,13

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 Księga Królewska 1,38

American Standard Version

So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David`s mule, and brought him to Gihon.
1 Księga Królewska 1,38

Biblia Brzeska

A tak szedł Sadok kapłan, Natan prorok i Banaja syn Jojadów, przy tym Cheretczycy i Feletczycy i wsadzili Salomona na mulicę królewską, a prowadzili go do Gihon.
1 Księga Królewska 1,38

Biblia Gdańska

A tak szedł Sadok kapłan, i Natan prorok, i Banajas, syn Jojada, przytem Cheretczycy, i Feletczycy, i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, a prowadzili go do Gihonu.
1 Królewska 1,38

Biblia Tysiąclecia

Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gibeonu.
1 Księga Królewska 1,38

Biblia Warszawska

Następnie zeszli Sadok, kapłan, i Natan, prorok, i Benaja, syn Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go nad Gichon.
I Księga Królewska 1,38

Biblia Jakuba Wujka

Poszedł tedy Natan prorok i Sadok kapłan, i Banajas, syn Jojady, i Cerety, i Felety, i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i doprowadzili go do Gihon.
1 Księga Królewska 1,38

Nowa Biblia Gdańska

Zatem zeszli z Jeruszalaim: Kapłan Cadok, prorok Natan i Benajahu, syn Jehojady, razem z Kreteńczykami i Pletejczykami, wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i sprowadzili go nad Gichon.
1 Księga Królów 1,38

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Poszli więc kapłan Sadok, prorok Natan i Benajasz, syn Jehojady, oraz Keretyci i Peletyci i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go do Gichonu.
I Księga Królewska 1,38

Clementine Vulgate

Descendit ergo Sadoc sacerdos, et Nathan propheta, et Banaias filius Jojadæ, et Cerethi, et Phelethi : et imposuerunt Salomonem super mulam regis David, et adduxerunt eum in Gihon.
1 Księga Królewska 1,38

King James Version

So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David's mule, and brought him to Gihon.
1 Księga Królewska 1,38

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Zadok the priest goeth down, and Nathan the prophet, and Benaiah son of Jehoiada, and the Cherethite, and the Pelethite, and they cause Solomon to ride on the mule of king David, and cause him to go unto Gihon,
1 Księga Królewska 1,38

World English Bible

So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride on king David's mule, and brought him to Gihon.
1 Księga Królewska 1,38

Westminster Leningrad Codex

וַיֵּרֶד צָדֹוק הַכֹּהֵן וְנָתָן הַנָּבִיא וּבְנָיָהוּ בֶן־יְהֹויָדָע וְהַכְּרֵתִי וְהַפְּלֵתִי וַיַּרְכִּבוּ אֶת־שְׁלֹמֹה עַל־פִּרְדַּת הַמֶּלֶךְ דָּוִד וַיֹּלִכוּ אֹתֹו עַל־גִּחֹון׃
1 Księga Królewska 1,38
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić