„Lecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga.”

Biblia Warszawska: Księga Izajasza 49,4

Nawigacja

World English Bible
Księga: List do Rzymian 11:7

Tytuł oryginalny
Romans
11:1
I ask then, Did God reject his people? Certainly not! For I also am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin.
11:2
God didn't reject his people, which he foreknew. Or don't you know what the scripture says about Elijah? How he pleads with God against Israel:
11:3
"Lord, they have killed your prophets, they have broken down your altars; and I am left alone, and they seek my life."
11:4
But how does God answer him? "I have reserved for myself seven thousand men, who have not bowed the knee to Baal."
11:5
Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
11:6
And if by grace, then it is no longer of works; otherwise grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace; otherwise work is no longer work.
11:7
What then? That which Israel seeks for, that he didn't obtain, but the election obtained it, and the rest were hardened.
11:8
According as it is written, "God gave them a spirit of stupor, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, to this very day."
11:9
David says, "Let their table be made a snare, and a trap, A stumbling block, and a retribution to them.
11:10
Let their eyes be darkened, that they may not see. Bow down their back always."
11:11
I ask then, did they stumble that they might fall? Certainly not! But by their fall salvation has come to the Gentiles, to provoke them to jealousy.
11:12
Now if their fall is the riches of the world, and their loss the riches of the Gentiles; how much more their fullness?
11:13
For I speak to you who are Gentiles. Since then as I am an apostle to Gentiles, I glorify my ministry;
11:14
if by any means I may provoke to jealousy those who are my flesh, and may save some of them.
11:15
For if the rejection of them [is] the reconciling of the world, what would the receiving of them be, but life from the dead?
11:16
If the first fruit is holy, so is the lump. If the root is holy, so are the branches.
11:17
But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them, and became partaker with them of the root of the richness of the olive tree;
11:18
don't boast over the branches. But if you boast, it is not you who bear the root, but the root you.
11:19
You will say then, "Branches were broken off, that I might be grafted in."
11:20
True; by their unbelief they were broken off, and you stand by your faith. Don't be conceited, but fear;
11:21
for if God didn't spare the natural branches, neither will he spare you.
11:22
See then the goodness and severity of God. Toward those who fell, severity; but toward you, goodness, if you continue in his goodness; otherwise you also will be cut off.
11:23
They also, if they don't continue in their unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again.
11:24
For if you were cut out of that which is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more will these, which are the natural branches, be grafted into their own olive tree?
11:25
For I don't desire, brothers, to have you ignorant of this mystery, so that you won't be wise in your own conceits, that a hardening in part has happened to Israel, until the fullness of the Gentiles have come in,
11:26
and so all Israel will be saved. Even as it is written, "There will come out of Zion the Deliverer, And he will turn away ungodliness from Jacob.
11:27
This is my covenant to them, When I will take away their sins."
11:28
Concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, they are beloved for the fathers` sake.
11:29
For the gifts and the calling of God are irrevocable.
11:30
For as you in time past were disobedient to God, but now have obtained mercy by their disobedience,
11:31
even so these also have now been disobedient, that by the mercy shown to you they may also obtain mercy.
11:32
For God has shut up all to disobedience, that he might have mercy on all.
11:33
Oh the depth of the riches both of the wisdom and the knowledge of God! How unsearchable are his judgments, and his ways past tracing out!
11:34
"For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor?"
11:35
"Or who has first given to him, And it will be repaid to him again?"
11:36
For of him, and through him, and to him, are all things. To him be the glory for ever! Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jan 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mężczyzna który dopiero co poślubił swoją żonę był zwolniony ze służby wojskowej na 1 rok (V Mojż 24:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić