„Ale nie chcę, byście nie wiedzieli, bracia, że często postanawiałem do was przybyć (i byłem powstrzymany aż do tej chwili), abym miał jakiś plon także w was, jak i w pozostałych narodach.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 1,13

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 11,1

World English Bible

I ask then, Did God reject his people? Certainly not! For I also am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin.
List do Rzymian 11,1

Biblia Brzeska

Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! Abowiemci i jam jest Izraelczykiem z plemienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
List św. Pawła do Rzymian 11,1

Biblia Gdańska (1632)

Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
Rzymian 11,1

Biblia Gdańska (1881)

Mówię tedy: Izali Bóg odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego.
Rzymian 11,1

Biblia Tysiąclecia

Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina.
List do Rzymian 11,1

Biblia Warszawska

Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
List św. Pawła do Rzymian 11,1

Biblia Jakuba Wujka

Mówię tedy: Izali odrzucił Bóg lud swój? Boże uchowaj! Abowiem i jam jest Izraelczyk, z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Beniaminowego.
List do Rzymian 11,1

Nowa Biblia Gdańska

Zatem mówię: Czy Bóg odsunął swój lud? Nie może być. Gdyż ja także jestem Israelitą z nasienia Abrahama oraz plemienia Beniamina.
List do Rzymian 11,1

Biblia Przekład Toruński

Mówię więc: Czy Bóg odepchnął od siebie swój lud? Z pewnością nie; albowiem i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
List do Rzymian 11,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
List do Rzymian 11,1

American Standard Version

I say then, Did God cast off his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
List do Rzymian 11,1

Clementine Vulgate

Dico ergo : Numquid Deus repulit populum suum ? Absit. Nam et ego Israëlita sum ex semine Abraham, de tribu Benjamin :
List do Rzymian 11,1

King James Version

I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
List do Rzymian 11,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγω ουν μη απωσατο ο θεος τον λαον αυτου μη γενοιτο και γαρ εγω ισραηλιτης ειμι εκ σπερματος αβρααμ φυλης βενιαμιν
List do Rzymian 11,1

Young's Literal Translation

I say, then, Did God cast away His people? let it not be! for I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin:
List do Rzymian 11,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić