„Wzywałem Pana chwały godnego, a od nieprzyjaciół moich byłem wybawiony.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Samuelowa 22,4

Biblia Warszawska
Księga Joba 19:17

19:1
Wtedy odpowiedział Job i rzekł:
19:2
Jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami?
19:3
Już dziesięć razy znieważyliście mnie i nie wstydzicie się mnie krzywdzić.
19:4
Lecz niech tak będzie, że zbłądziłem i uchybienie jest po mojej stronie.
19:5
Jeżeli rzeczywiście chcecie się wywyższać nade mnie, to dowiedźcie mi zarzutów, jakie mi stawiacie.
19:6
Wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie obszedł się ze mną i omotał mnie swoją siecią.
19:7
Gdy krzyczę: Gwałtu! - nie otrzymuję odpowiedzi; gdy wołam o pomoc, nie ma sądu.
19:8
Zagrodził mi drogę, tak że nie mogę przejść; a nad moimi ścieżkami roztoczył ciemności.
19:9
Pozbawił mnie mojej czci i zdjął koronę z mojej głowy.
19:10
Bije mnie ze wszystkich stron, tak że ginę, jak drzewo wyrwał moją nadzieję.
19:11
Uniósł się gniewem przeciwko mnie i zaliczył mnie w poczet swoich wrogów.
19:12
Nadciągnęły razem jego hufce, usypały wały przeciwko mnie i rozbiły obóz dookoła mojego namiotu.
19:13
Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie.
19:14
Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie.
19:15
Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego, w ich oczach stałem się cudzoziemcem.
19:16
Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się; sam muszę go błagać.
19:17
Moim oddechem brzydzi się moja żona, jestem wstrętny swoim rodzonym braciom.
19:18
Nawet mali chłopcy mną gardzą; gdy powstaję, urągają mi.
19:19
Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie.
19:20
Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała; i uszedłem tylko z dziąsłami.
19:21
Zmiłujcie się, zmiłujcie się nade mną, wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła!
19:22
Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała?
19:23
O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze,
19:24
Żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze.
19:25
Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!
19:26
Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga.
19:27
Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc.
19:28
A gdy mówicie: Jakże chętnie byśmy mu dopiekli i doszukali się w nim powodu do sprawy sądowej!
19:29
To drżyjcie przed mieczem, bo to jest wina, za którą karę wymierza miecz, abyście wiedzieli, że jest sąd!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Matka Tymoteusza miała na imię Eunice a jego babcia nazywała się Lois (II Tym 1:2-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje mnie.
Ps 63:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić