„Utyskują więc, nad hardością nikczemnych i nie znajdują odpowiedzi.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ijoba 35,12

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Joba

3. Job dochowuje wierności Bogu
(BW Księga Joba 1,20)
5. Job karci żonę
(BW Księga Joba 2,9)
6. Odwiedziny trzech przyjaciół
(BW Księga Joba 2,11)
7. Pierwsza skarga Joba
(BW Księga Joba 3,1)
8. Replika Elifaza
(BW Księga Joba 4,1)
11. Job domaga się dowodów winy
(BW Księga Joba 6,24)
12. Opis cierpienia Joba
(BW Księga Joba 7,1)
13. Pragnienie śmierci
(BW Księga Joba 7,16)
23. Napomnienie do pokory i pokuty
(BW Księga Joba 11,13)
29. Ludzkie nadzieje są złudne
(BW Księga Joba 14,18)
30. Póki życia, póty cierpienia
(BW Księga Joba 14,22)
31. Elifaz karci Joba
(BW Księga Joba 15,1)
39. Job odwołuje się do Boga
(BW Księga Joba 23,1)
50. Wystąpienie Elihu
(BW Księga Joba 32,1)
55. Bóg wysłuchuje człowieka
(BW Księga Joba 36,1)
56. Bóg wykazuje niewiedzę Joba
(BW Księga Joba 38,1)
57. Bóg objawia swoją moc
(BW Księga Joba 40,1)
58. Wyznanie Joba
(BW Księga Joba 42,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić