„Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. - To byli zwierzchnicy kapłanów. A bracia ich za dni Jozuego,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Nehemiasza 12,7

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga: Ewangelia wg św. Marka 15:1

15:1
Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi.
15:2
Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem.
15:3
Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy.
15:4
Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają.
15:5
Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
15:6
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali.
15:7
A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo.
15:8
Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił.
15:9
Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego?
15:10
Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść.
15:11
Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza.
15:12
Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?
15:13
Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go!
15:14
Piłat odparł: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go!
15:15
Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
15:16
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.
15:17
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.
15:18
I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu Żydowski!
15:19
Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.
15:20
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
15:21
I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.
15:22
Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.
15:23
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.
15:24
Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.
15:25
A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali.
15:26
Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król Żydowski.
15:27
Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.
15:28
Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.
15:29
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,
15:30
zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!
15:31
Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.
15:32
Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
15:33
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
15:34
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
15:35
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza.
15:36
Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża].
15:37
Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
15:38
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.
15:39
Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.
15:40
Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.
15:41
Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.
15:42
Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem,
15:43
przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
15:44
Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł.
15:45
Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi.
15:46
Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień.
15:47
A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
I Kor 15:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Izrael poszedł na wojnę z Filistynami nikt w jego szeregach nie miał miecza ani włóczni za wyjątkiem Króla Saula i jego syna Jonatana. Filistyni mieli monopol na produkowanie żelaznej broni usuwając z Izraela wszystkich kowali (I Sam 13:19-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić