„I rzekł Abraham: Synu! wspomnij, żeś ty odebrał dobre rzeczy twoje za żywota twego, a Łazarz także złe; a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz.”

Biblia Gdańska: Łukasza 16,25

Biblia Tysiąclecia
Księga: 1 Księga Kronik 23:8

23:1
Dawid, stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.
23:2
I zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów.
23:3
Kiedy policzono lewitów od trzydziestu lat i wyżej, liczba ich według spisu mężczyzn wynosiła trzydzieści osiem tysięcy.
23:4
Z tych dwadzieścia cztery tysiące spełniało pracę w domu Pańskim; pisarzy i sędziów było sześć tysięcy.
23:5
Odźwiernych było cztery tysiące, a cztery tysiące wychwalało Pana na instrumentach, które [Dawid] sprawił w tym celu.
23:6
Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.
23:7
Z Gerszonitów byli: Ladan i Szimei.
23:8
Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel - trzej.
23:9
Synowie Szimejego: Szelomit, Chazjel i Haran - trzej. Ci byli naczelnikami rodów Ladana.
23:10
A synowie Szimejego: Jachat, Ziza, Jeusz i Beria. Ci czterej są synami Szimejego.
23:11
Jachat był pierwszy, Ziza drugi; Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i byli policzeni za jeden ród.
23:12
Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel - czterej.
23:13
Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Aaron został odłączony, aby być poświęconym na zawsze - on i jego synowie - do rzeczy najświętszych, aby spalali kadzidło przed Panem, usługiwali Mu i błogosławili w Jego imieniu na wieki.
23:14
Co do Mojżesza, męża Bożego, jego synowie zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego.
23:15
Synowie Mojżesza: Gerszom i Eliezer.
23:16
Synowie Gerszoma: pierwszy Szebuel.
23:17
Synami Eliezera byli: pierwszy Rechabiasz; Eliezer nie miał wprawdzie innych synów, lecz synowie Rechabiasza byli bardzo liczni.
23:18
Synowie Jishara: pierwszy Szelomit.
23:19
Synowie Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.
23:20
Synowie Uzzjela: pierwszy Mika, drugi Jiszszijasz.
23:21
Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz.
23:22
Eleazar umarł nie mając synów, tylko same córki; synowie Kisza, ich bracia wzięli je za żony.
23:23
Synowie Musziego - trzej: Machli, Eder i Jeremot.
23:24
Ci byli synami Lewiego, według ich rodów, głowami rodzin, według wykazów liczbowych imion w ich spisach; spełniali prace w służbie domu Pańskiego, od dwudziestego roku życia i wzwyż.
23:25
Rzekł bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na stałe.
23:26
Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich przyborów do jego obsługi.
23:27
Zatem, według ostatnich zarządzeń Dawida, lewici byli spisywani od dwudziestego roku życia i wzwyż.
23:28
Ich stanowisko bowiem polegało na tym, że obok potomków Aarona służyli w domu Pańskim, na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co poświęcone, i pełnili służbę w domu Pańskim.
23:29
Troszczyli się oni zarówno o chleby pokładne, o najczystszą mąkę na ofiarę z pokarmów, o przaśne podpłomyki, jak i o to, co było pieczone na blachach i co było smażone, i o wszystko, co było ważone i mierzone.
23:30
Mieli stawać co rana, by dziękować i wychwalać Pana, i tak samo wieczorem;
23:31
aby ofiarować wszystkie całopalenia Panu w szabat, przy nowiu księżyca i w święta, według ilości ustalonej przepisem - ustawicznie wobec Pana.
23:32
Mieli pieczę nad Namiotem Spotkania, pieczę nad Miejscem Świętym i pieczę nad synami Aarona, ich braćmi, w służbie domu Pańskiego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię Saul oznacza pożądany a imię Paweł znaczy Mały lub Mało.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić