„A przetoż rzekł Mojżesz sędziom izraelskiem: Zamorduj każdy z was męże swe, którzy się spospolitowali z Baal Fegor.”

Biblia Brzeska: 4 Księga Mojżeszowa 25,5

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Rzymian 5:21

O Przekładzie
5:1
Będąc więc uznani za sprawiedliwych[1] z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa[2],
Przypisy
 • [1]
  Lub: usprawiedliwieni więc.
 • [2]
  Mesjasza, Pomazańca.
5:2
Przez którego też otrzymaliśmy dostęp[3] przez wiarę[4] do tej łaski, w której stanęliśmy i chlubimy się z powodu nadziei chwały Boga.
Przypisy
 • [3]
  Lub: przedstawić kogoś osobie króla, wprowadzić.
 • [4]
  Wiarą.
5:3
A nie tylko to, ale chlubimy się w uciskach, wiedząc, że ucisk sprawia wytrwałość[5],
Przypisy
5:4
A wytrwałość doświadczenie[6], a doświadczenie nadzieję,
Przypisy
 • [6]
  Lub: wypróbowanie - greckie: dokime.
5:5
A nadzieja nie zawstydza[7], bo miłość Boża wylewana jest na nasze serca przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Przypisy
 • [7]
  Lub: nie powoduje czerwienienia się ze wstydu.
5:6
Chrystus bowiem umarł we właściwym[8] czasie za nas bezbożnych, gdy jeszcze byliśmy[9] bezsilni[10].
Przypisy
 • [8]
  Lub: w wyznaczonym czasie.
 • [9]
  Dosłownie: nas będących.
 • [10]
  Słaby, nędzny, chory
5:7
Z trudnością bowiem umrze ktoś za sprawiedliwego; za dobrego może ktoś odważa[11] się umrzeć.
Przypisy
 • [11]
  Greckie: tolmao - być śmiałym, gardzić strachem, odważyć się na coś.
5:8
Lecz Bóg dowodzi[12] swojej miłości wobec nas, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas.
Przypisy
 • [12]
  Lub: wykazywać, stać razem - jako podwójne świadectwo.
5:9
O wiele bardziej więc, będąc teraz uznani za sprawiedliwych przez[13] Jego krew, zostaniemy przez Niego zbawieni[14] od gniewu.
Przypisy
 • [13]
  Lub: w krwi, krwią Jego.
 • [14]
  Uratowani.
5:10
Bo jeżeli, będąc nieprzyjaciółmi[15], zostaliśmy pojednani z Bogiem[16] przez śmierć Jego Syna, o wiele bardziej będąc pojednani, zostaniemy zbawieni[17] przez[18] Jego życie.
Przypisy
 • [15]
  Lub: wrogami.
 • [16]
  Bogu.
 • [17]
  Uratowani.
 • [18]
  W Jego życiu.
5:11
A nie tylko to, ale też chlubimy[19] się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: kauchaomai - radosne uniesienie, chlubić się, być dumnym.
5:12
Dlatego, tak jak przez[20] jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przeszła śmierć, za to[21], że wszyscy zgrzeszyli.
Przypisy
 • [20]
  Lub: poprzez.
 • [21]
  Greckie: epi hos - przez którą, przed którą, za to, na to.
5:13
Bo aż do Prawa grzech był na świecie; ale grzech nie jest zaliczany[22], gdy nie ma Prawa.
Przypisy
 • [22]
  Greckie: ellogeo - wpisywać na rachunek, przypisać, wnieść oskarżenie.
5:14
Lecz śmierć zakrólowała od Adama aż do Mojżesza nawet[23] nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo[24] przestępstwa Adama, będącego typem[25] Tego, który miał przyjść.
Przypisy
 • [23]
  Lub: i nad tymi.
 • [24]
  Greckie: homoioma - postać, obraz, podobieństwo, wyobrażenie.
 • [25]
  Greckie: typos - wzór, obraz, odcisk po uderzeniu, kształt, postać.
5:15
Ale nie tak jest z upadkiem, jak z darem łaski; jeśli bowiem z powodu jednego upadku wielu umarło, o wiele bardziej łaska Boża i dar w tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, zaobfitowała[26] dla wielu.
Przypisy
 • [26]
  Lub: przekroczyć ustaloną miarę, przewyższać.
5:16
I nie tak, jak z powodu jednego, który zgrzeszył, jest z tym darem. Bo prawdziwie sąd jest za jeden[27] upadek ku potępieniu[28], ale dar łaski za wiele upadków ku sprawiedliwości.
Przypisy
 • [27]
  Lub: za jednego.
 • [28]
  Greckie: katakrima - wyrok skazujący po ustaleniu winy
5:17
Albowiem jeśli przez[29] upadek jednego, śmierć zakrólowała z powodu jednego, o wiele bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, w życiu królować będą z powodu[30] jednego, Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [29]
  Lub: poprzez.
 • [30]
  Lub: przez.
5:18
A zatem, jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez jeden sprawiedliwy czyn[31] na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie ku życiu.
Przypisy
 • [31]
  Lub: akt usprawiedliwienia, usprawiedliwający czyn.
5:19
Bo tak, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wielu stanie się sprawiedliwymi.
5:20
A Prawo weszło dodatkowo, by zaobfitował upadek; a gdzie zaobfitował grzech, tam łaska tym bardziej zaobfitowała;
5:21
Aby tak, jak grzech zakrólował w śmierci, tak i łaska zakrólowała za sprawą usprawiedliwienia ku życiu[32] wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Przypisy
 • [32]
  Greckie: dzoe - życie, istnienie, tu: jako życie ponadnaturalne w odróżnieniu od - greckie: bios - życie, utrzymanie, mienie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej ...
Efez 1:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wszystkie księgi Nowego Testamentu zawierają słowo "amen" za wyjątkiem ksiąg: Dzieje Apostolskie, List Jakuba i 3 List Jana.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Rzym 6:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić