„Pan będzie ich mocą, w Jego imię będą chodzili - wyrocznia Pana.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Zachariasza 10,12

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 1 Kronik 24:1

24:1
A synów Ahrona podzielono. Synowie Ahrona to: Nadab, Abihu, Elazar i Ithamar.
24:2
Ale Nadab i Abihu umarli przed obliczem swojego ojca, a nie mieli synów; dlatego czynności kapłańskie odprawiali Elazar i Ithamar.
24:3
Więc Dawid ich podzielił – Cadoka, z synów Elazara, i Achimeleka z synów Ithamara, według ich obciążenia w ich usługach.
24:4
A kiedy ich podzielił - znalazło się więcej przedniejszych mężów, synów Elazara, niż synów Ithamara. Z synów Elazara - szesnastu przedniejszych według ojcowskich domów; a synów Ithamara – ośmiu, według ojcowskich domów.
24:5
Zatem jedni od drugich zostali rozdzieleni losem; bo byli dostojnikami Świątyni i przedniejszymi przed Bogiem, tak z synów Elazara, jak i z synów Ithamara.
24:6
A spisał ich Szemaja, syn Nethaneela, pisarz z pokolenia Lewiego, przed królem, książętami, przed kapłanem Cadokiem i Achimelekiem, synem Abiatara oraz przedniejszymi z domów ojcowskich, kapłanów i Lewitów. I wyznaczono jeden dom ojcowski Elazarowi, a drugi wyznaczono Ithamarowi.
24:7
Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedaję,
24:8
Trzeci na Harima, czwarty na Seorima,
24:9
Piąty na Malkijjasza, szósty na Mijamina,
24:10
Siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiję,
24:11
Dziewiąty na Jezusa[1], dziesiąty na Sekeniasza,
Przypisy
  • [1]
    Cylkow: Jehoszuę; inni: Jeszuę.
24:12
Jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima,
24:13
Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba,
24:14
Piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera,
24:15
Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Pissesa,
24:16
Dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela,
24:17
Dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula,
24:18
Dwudziesty trzeci na Delajahu, dwudziesty czwarty na Maazjasza.
24:19
Ci są spisani do posługi, aby w swym planie wchodzili do domu WIEKUISTEGO, z ręki Ahrona, ich ojca, jak mu rozkazał WIEKUISTY, Bóg Israela.
24:20
A z potomków Lewiego, co pozostali z synów Amrama był Szebuel; zaś z synów Szebuela - Jechdejasz.
24:21
Z Rechabiasza - z synów Rechabiasza przedniejszym był Jiszszijasz.
24:22
Z Jisharyty - Szelomot, z synów Szelomota - Jachat.
24:23
A potomkowie Jerijasza to: Amarjasz, drugi; Jachazjel, trzeci, i Jekameam, czwarty.
24:24
Z synów Uzyela - Michaja; z synów Michaji - Szamir.
24:25
Bratem Michaji był Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza - Zacharjasz.
24:26
Synowie Merarego to: Machli i Muszy; synem Jaazijjasza - Ben.
24:27
Potomkowie Merarego z Jaazijjasza: Ben, Szocham, Zakkur i Ibri.
24:28
Z Machlego - Elazar, który nie miał synów.
24:29
Z Kisza; z synów Kisza - Jerachmeel.
24:30
A synowie Muszy to: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewitów według domów ich ojców.
24:31
Ci także kładli losy przy swoich braciach, synach Ahrona, przed królem Dawidem, Cadokiem, Achimelechem i przedniejszymi z ojcowskich domów, kapłanów oraz Lewitów; przedniejszy ojciec obok swego młodszego brata.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
II Kor 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Faraon rozkazał utopić każdego nowo narodzonego chłopczyka Izraelitę w Nilu. (II Mojż 1:22). Wiele wiele lat później Egipska armia Faraona także utonęła gdy zakryły ich wody podczas próby przejścia przez Morze Czerwone (II Mojż 14:26-28)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić