„Na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 3,8

King James Version
Księga Liczb 12:11

Tytuł oryginalny
Numbers
12:1
And MiriamH4813 and AaronH175 spakeH1696 against MosesH4872 because ofH182 the EthiopianH3571 womanH802 whom he had married:H3947 for he had marriedH3947 an EthiopianH3571 woman.H802
12:2
And they said,H559 Hath the LORDH3068 indeed spokenH1696 only by Moses?H4872 hath he not spokenH1696 also by us? And the LORDH3068 heardH8085 it.
12:3
(Now the manH376 MosesH4872 was veryH3966 meekH6035, H6035, above all the menH120 which were upon the faceH6440 of the earth.H127)
12:4
And the LORDH3068 spakeH559 suddenlyH6597 unto Moses,H4872 and unto Aaron,H175 and unto Miriam,H4813 Come outH3318 ye threeH7969 unto the tabernacleH168 of the congregation.H4150 And they threeH7969 came out.H3318
12:5
And the LORDH3068 came downH3381 in the pillarH5982 of the cloud,H6051 and stoodH5975 in the doorH6607 of the tabernacle,H168 and calledH7121 AaronH175 and Miriam:H4813 and they bothH8147 came forth.H3318
12:6
And he said,H559 HearH8085 now my words:H1697 If there be a prophetH5030 among you, I the LORDH3068 will make myself knownH3045 unto him in a vision,H4759 and will speakH1696 unto him in a dream.H2472
12:7
My servantH5650 MosesH4872 is not so, who is faithfulH539 in all mine house.H1004
12:8
With him will I speakH1696 mouthH6310 to mouth,H6310 even apparently,H4758 and not in dark speeches;H2420 and the similitudeH8544 of the LORDH3068 shall he behold:H5027 wherefore then were ye not afraidH3372 to speakH1696 against my servantH5650 Moses?H4872
12:9
And the angerH639 of the LORDH3068 was kindledH2734 against them; and he departed.H3212
12:10
And the cloudH6051 departedH5493 from off the tabernacle;H168 and, behold, MiriamH4813 became leprous,H6879 white as snow:H7950 and AaronH175 lookedH6437 upon Miriam,H4813 and, behold, she was leprous.H6879
12:11
And AaronH175 saidH559 unto Moses,H4872 Alas,H994 my lord,H113 I beseech thee, layH7896 not the sinH2403 upon us, wherein we have done foolishly,H2973 and wherein we have sinned.H2398
12:12
Let her not be as one deadH4191, H4994, of whom the fleshH1320 is halfH2677 consumedH398 when he cometh outH3318 of his mother'sH517 womb.H7358
12:13
And MosesH4872 criedH6817 unto the LORD,H3068 saying,H559 HealH7495 her now, O God,H410 I beseech thee.
12:14
And the LORDH3068 saidH559 unto Moses,H4872 If her fatherH1 had butH3417 spitH3417 in her face,H6440 should she not be ashamedH3637 sevenH7651 days?H3117 let her be shutH5462 outH2351 from the campH4264 sevenH7651 days,H3117 and afterH310 that let her be receivedH622 in again.
12:15
And MiriamH4813 was shutH5462 outH2351 from the campH4264 sevenH7651 days:H3117 and the peopleH5971 journeyedH5265 not till MiriamH4813 was broughtH622 in again.
12:16
And afterwardH310 the peopleH5971 removedH5265 from Hazeroth,H2698 and pitchedH2583 in the wildernessH4057 of Paran.H6290

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dom Joaba był zbudowany na pustyni (I Król 2:33-34).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom,
Iz 57:17-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić