„Charan, Kanne i Eden, kupcy z Szeby, Assur i Kilmad prowadzili z tobą handel.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezechiela 27,23

Nawigacja

King James Version
Księga: 2 List Piotra 2:1

Tytuł oryginalny
2 Peter
2:1
ButG1161 there wereG1096 false prophetsG5578 alsoG2532 amongG1722 the people,G2992 evenG2532 asG5613 there shall beG2071 false teachersG5572 amongG1722 you,G5213 whoG3748 privily shall bring inG3919 damnableG684 heresies,G139 evenG2532 denyingG720 the LordG1203 that boughtG59 them,G846 and bringG1863 upon themselvesG1438 swiftG5031 destruction.G684
2:2
AndG2532 manyG4183 shall followG1811 theirG846 pernicious ways;G684 by reason ofG1223 whomG3739 the wayG3598 of truthG225 shall be evil spoken of.G987
2:3
AndG2532 throughG1722 covetousnessG4124 shall they with feignedG4112 wordsG3056 make merchandiseG1710 of you:G5209 whoseG3739 judgmentG2917 now of a long timeG1597 lingerethG691 not,G3756 andG2532 theirG846 damnationG684 slumberethG3573 not.G3756
2:4
ForG1063 ifG1487 GodG2316 sparedG5339 notG3756 the angelsG32 that sinned,G264 butG235 cast them down to hell,G5020 and deliveredG3860 them into chainsG4577 of darkness,G2217 to be reservedG5083 untoG1519 judgment;G2920
2:5
AndG2532 sparedG5339 notG3756 the oldG744 world,G2889 butG235 savedG5442 NoahG3575 the eighthG3590 person, a preacherG2783 of righteousness,G1343 bringing inG1863 the floodG2627 upon the worldG2889 of the ungodly;G765
2:6
AndG2532 turningG5077 the citiesG4172 of SodomG4670 andG2532 GomorrhaG1116 into ashesG5077 condemnedG2632 them with an overthrow,G2692 makingG5087 them an ensampleG5262 unto those that after shouldG3195 live ungodly;G764
2:7
AndG2532 deliveredG4506 justG1342 Lot,G3091 vexedG2669 withG5259 the filthyG766 conversationG391 of the wicked:G113
2:8
(For that righteous manG1342 dwellingG1460 amongG1722 them,G846 in seeingG990 andG2532 hearing,G189 vexedG928 his righteousG1342 soulG5590 from dayG2250 toG1537 dayG2250 with their unlawfulG459 deeds;G2041)
2:9
The LordG2962 knowethG1492 how to deliverG4506 the godlyG2152 out ofG1537 temptations,G3986 andG1161 to reserveG5083 the unjustG94 untoG1519 the dayG2250 of judgmentG2920 to be punished:G2849
2:10
ButG1161 chieflyG3122 them that walkG4198 afterG3694 the fleshG4561 inG1722 the lustG1939 of uncleanness,G3394 andG2532 despiseG2706 government.G2963 PresumptuousG5113 are they, selfwilled,G829 they are notG3756 afraidG5141 to speak evilG987 of dignities.G1391
2:11
WhereasG3699 angels,G32 which areG5607 greater inG3187 powerG2479 andG2532 might,G1411 bringG5342 notG3756 railingG989 accusationG2920 againstG2596 themG846 beforeG3844 the Lord.G2962
2:12
ButG1161 these,G3778 asG5613 naturalG5446 bruteG249 beasts,G2226 madeG1080 toG1519 be takenG259 andG2532 destroyed,G5356 speak evilG987 ofG1722 the things thatG3739 they understand not;G50 and shall utterly perishG2704 inG1722 their ownG846 corruption;G5356
2:13
And shall receiveG2865 the rewardG3408 of unrighteousness,G93 as they that countG2233 it pleasureG2237 to riotG5172 inG1722 the day time.G2250 SpotsG4696 they are andG2532 blemishes,G3470 sporting themselvesG1792 withG1722 their ownG846 deceivingsG539 while they feastG4910 with you;G5213
2:14
HavingG2192 eyesG3788 fullG3324 of adultery,G3428 andG2532 that cannot cease fromG180 sin;G266 beguilingG1185 unstableG793 souls:G5590 an heartG2588 they haveG2192 exercisedG1128 with covetous practices;G4124 cursedG2671 children:G5043
2:15
Which have forsakenG2641 the rightG2117 way,G3598 and are gone astray,G4105 followingG1811 the wayG3598 of BalaamG903 the son of Bosor,G1007 whoG3739 lovedG25 the wagesG3408 of unrighteousness;G93
2:16
ButG1161 wasG2192 rebukedG1649 for hisG2398 iniquity:G3892 the dumbG880 assG5268 speakingG5350 withG1722 man'sG444 voiceG5456 forbadG2967 the madnessG3913 of the prophet.G4396
2:17
TheseG3778 areG1526 wellsG4077 without water,G504 cloudsG3507 that are carriedG1643 withG5259 a tempest;G2978 to whomG3739 the mistG2217 of darknessG4655 is reservedG5083 forG1519 ever.G165
2:18
ForG1063 when they speakG5350 great swellingG5246 words of vanity,G3153 they allureG1185 throughG1722 the lustsG1939 of the flesh,G4561 through much wantonness,G766 those that were cleanG3689 escapedG668 from them who liveG390 inG1722 error.G4106
2:19
While they promiseG1861 themG846 liberty,G1657 they themselvesG846 areG5225 the servantsG1401 of corruption:G5356 forG1063 of whomG3739 a manG5100 is overcomeG2274, G2532, of the sameG5129 is he brought in bondage.G1402
2:20
ForG1063 ifG1487 after they have escapedG668 the pollutionsG3393 of the worldG2889 throughG1722 the knowledgeG1922 of the LordG2962 andG2532 SaviourG4990 JesusG2424 Christ,G5547 they areG1707 againG3825 entangledG1707 therein,G5125 andG1161 overcomeG1096, G2274, the latter endG2078 is worseG5501 with themG846 than the beginning.G4413
2:21
ForG1063 it had beenG2258 betterG2909 for themG846 notG3361 to have knownG1921 the wayG3598 of righteousness,G1343 than,G2228 after they have knownG1921 it, to turnG1994 fromG1537 the holyG40 commandmentG1785 deliveredG3860 unto them.G846
2:22
ButG1161 it is happenedG4819 unto themG846 according toG3588 the trueG227 proverb,G3942 The dogG2965 is turnedG1994 toG1909 his ownG2398 vomitG1829 again;G1994 andG2532 the sowG5300 that was washedG3068 toG1519 her wallowingG2946 in the mire.G1004

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.
Joz 10:25

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Troje ludzi zabiło lwa w Biblii: (Samson: Sdz 14:5-9, Dawid: I Sam 17:34-36 i Benaja: II Sam 23:20, I Kron 11:22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeżeli bowiem nawrócicie się do Pana, to wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia od tych, którzy ich uprowadzili do niewoli, i powrócą do tej ziemi. Albowiem litościwy i miłosierny jest Pan, wasz Bóg, i nie odwróci od was swojego oblicza, jeżeli się do niego nawrócicie.
II Kron 30:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić