„A gdyby ten, co ji poślubił, chciał odkupić on dom swój, tedy nad szacunk przydać ma piątą część pieniędzy i tak się przy domie zostoi.”

Biblia Brzeska: 3 Księga Mojżeszowa 27,15

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Tesaloniczan 3:12

Tytuł oryginalny
1 Thessalonians
3:1
WhereforeG1352 when we couldG4722 no longerG3371 forbear,G4722 we thought it goodG2106 to be leftG2641 atG1722 AthensG116 alone;G3441
3:2
AndG2532 sentG3992 Timotheus,G5095 ourG2257 brother,G80 andG2532 ministerG1249 of God,G2316 andG2532 ourG2257 fellowlabourerG4904 inG1722 the gospelG2098 of Christ,G5547 toG1519 establishG4741 you,G5209 andG2532 to comfortG3870 youG5209 concerningG4012 yourG5216 faith:G4102
3:3
That no manG3367 should be movedG4525 byG1722 theseG5025 afflictions:G2347 forG1063 yourselvesG846 knowG1492 thatG3754 we are appointedG2749 thereuntoG5124, G1519.
3:4
ForG1063 verily,G2532 whenG3753 we wereG2258 withG4314 you,G5209 we toldG4302 youG5213 beforeG4302 thatG3754 we shouldG3195 suffer tribulation;G2346 evenG2532 asG2531 it came to pass,G1096 andG2532 ye know.G1492
3:5
For thisG5124 cause,G1223 when IG2504 couldG4722 no longerG3371 forbear,G4722 I sentG3992 toG1519 knowG1097 yourG5216 faith,G4102 lest by some meansG4458 theG3381 tempterG3985 have temptedG3985 you,G5209 andG2532 ourG2257 labourG2873 beG1096 inG1519 vain.G2756
3:6
ButG1161 nowG737 when TimotheusG5095 cameG2064 fromG575 youG5216 untoG4314 us,G2248 andG2532 broughtG2097 usG2254 good tidingsG2097 of yourG5216 faithG4102 andG2532 charity,G26 andG2532 thatG3754 ye haveG2192 goodG18 remembranceG3417 of usG2257 always,G3842 desiring greatlyG1971 to seeG1492 us,G2248 asG2509 weG2249 alsoG2532 to see you:G5209
3:7
ThereforeG5124, G1223, brethren,G80 we were comfortedG3870 overG1909 youG5213 inG1909 allG3956 ourG2257 afflictionG2347 andG2532 distressG318 byG1223 yourG5216 faith:G4102
3:8
ForG3754 nowG3568 we live,G2198 ifG1437 yeG5210 stand fastG4739 inG1722 the Lord.G2962
3:9
ForG1063 whatG5101 thanksG2169 can weG1410 renderG467 to GodG2316 againG467 forG4012 you,G5216 forG1909 allG3956 the joyG5479 wherewithG3739 we joyG5463 forG1223 your sakesG5209 beforeG1715 ourG2257 God;G2316
3:10
NightG3571 andG2532 dayG2250 prayingG1189 exceedinglyG5228, G1537, G4053 thatG1519 we might seeG1492 yourG5216 face,G4383 andG2532 might perfectG2675 that which is lackingG5303 in yourG5216 faith?G4102
3:11
NowG1161 GodG2316 himselfG846 andG2532 ourG2257 Father,G3962 andG2532 ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 directG2720 ourG2257 wayG3598 untoG4314 you.G5209
3:12
AndG1161 the LordG2962 makeG4121 youG5209 to increaseG4121 andG2532 aboundG4052 in loveG26 oneG240 towardG1519 another,G240 andG2532 towardG1519 allG3956 men, evenG2532 asG2509 weG2249 do towardG1519 you:G5209
3:13
To the endG1519 he may stablishG4741 yourG5216 heartsG2588 unblameableG273 inG1722 holinessG42 beforeG1715 God,G2316 evenG2532 ourG2257 Father,G3962 atG1722 the comingG3952 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 ChristG5547 withG3326 allG3956 hisG846 saints.G40

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary ...
Filipian 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Była w Syloe wieża (zlokalizowana w południowej części Jerozolimy) która upadła zabijając 18 ludzi (Łuk 13:4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić