„To co się teraz odbywa - jest już od dawna, a co ma być - dawno już istniało; Bóg odszukuje to, co zostało wyparte.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Koheleta 3,15

King James Version
Księga: 1 Księga Kronik 24:1

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
24:1
Now these are the divisionsH4256 of the sonsH1121 of Aaron.H175 The sonsH1121 of Aaron;H175 Nadab,H5070 and Abihu,H30 Eleazar,H499 and Ithamar.H385
24:2
But NadabH5070 and AbihuH30 diedH4191 beforeH6440 their father,H1 and had no children:H1121 therefore EleazarH499 and IthamarH385 executed the priest's office.H3547
24:3
And DavidH1732 distributedH2505 them, both ZadokH6659 of the sonsH1121 of Eleazar,H499 and AhimelechH288 of the sonsH1121 of Ithamar,H385 according to their officesH6486 in their service.H5656
24:4
And there were moreH7227 chiefH7218 menH1397 foundH4672 of the sonsH1121 of EleazarH499 than of the sonsH1121 of Ithamar;H385 and thus were they divided.H2505 Among the sonsH1121 of EleazarH499 there were sixteenH6240 chiefH8337 menH7218 of the houseH1004 of their fathers,H1 and eightH8083 among the sonsH1121 of IthamarH385 according to the houseH1004 of their fathers.H1
24:5
Thus were they dividedH2505 by lot,H1486 one sortH428 with another;H428 for the governorsH8269 of the sanctuary,H6944 and governorsH8269 of the house of God,H430 were of the sonsH1121 of Eleazar,H499 and of the sonsH1121 of Ithamar.H385
24:6
And ShemaiahH8098 the sonH1121 of NethaneelH5417 the scribe,H5608 one of the Levites,H3881 wroteH3789 them beforeH6440 the king,H4428 and the princes,H8269 and ZadokH6659 the priest,H3548 and AhimelechH288 the sonH1121 of Abiathar,H54 and before the chiefH7218 of the fathersH1 of the priestsH3548 and Levites:H3881 oneH259 principalH1 householdH1004 being takenH270 for Eleazar,H499 and one takenH270 for Ithamar.H385
24:7
Now the firstH7223 lotH1486 came forthH3318 to Jehoiarib,H3080 the secondH8145 to Jedaiah,H3048
24:8
The thirdH7992 to Harim,H2766 the fourthH7243 to Seorim,H8188
24:9
The fifthH2549 to Malchijah,H4441 the sixthH8345 to Mijamin,H4326
24:10
The seventhH7637 to Hakkoz,H6976 the eighthH8066 to Abijah,H29
24:11
The ninthH8671 to Jeshua,H3442 the tenthH6224 to Shecaniah,H7935
24:12
The eleventhH6240 toH6249 Eliashib,H475 the twelfthH6240 toH8147 Jakim,H3356
24:13
The thirteenthH6240 toH7969 Huppah,H2647 the fourteenthH6240 toH702 Jeshebeab,H3428
24:14
The fifteenthH6240 toH2568 Bilgah,H1083 the sixteenthH6240 toH8337 Immer,H564
24:15
The seventeenthH6240 toH7651 Hezir,H2387 the eighteenthH6240 toH8083 Aphses,H6483
24:16
The nineteenthH6240 toH8672 Pethahiah,H6611 the twentiethH6242 to Jehezekel,H3168
24:17
The oneH259 and twentiethH6242 to Jachin,H3199 the twoH8147 and twentiethH6242 to Gamul,H1577
24:18
The threeH7969 and twentiethH6242 to Delaiah,H1806 the fourH702 and twentiethH6242 to Maaziah.H4590
24:19
These were the orderingsH6486 of them in their serviceH5656 to comeH935 into the houseH1004 of the LORD,H3068 according to their manner,H4941 underH3027 AaronH175 their father,H1 as the LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 had commandedH6680 him.
24:20
And the restH3498 of the sonsH1121 of LeviH3878 were these: Of the sonsH1121 of Amram;H6019 Shubael:H7619 of the sonsH1121 of Shubael;H7619 Jehdeiah.H3165
24:21
Concerning Rehabiah:H7345 of the sonsH1121 of Rehabiah,H7345 the firstH7218 was Isshiah.H3449
24:22
Of the Izharites;H3325 Shelomoth:H8013 of the sonsH1121 of Shelomoth;H8013 Jahath.H3189
24:23
And the sonsH1121 of Hebron; JeriahH3404 the first, AmariahH568 the second,H8145 JahazielH3166 the third,H7992 JekameamH3360 the fourth.H7243
24:24
Of the sonsH1121 of Uzziel;H5816 Michah:H4318 of the sonsH1121 of Michah;H4318 Shamir.H8053
24:25
The brotherH251 of MichahH4318 was Isshiah:H3449 of the sonsH1121 of Isshiah;H3449 Zechariah.H2148
24:26
The sonsH1121 of MerariH4847 were MahliH4249 and Mushi:H4187 the sonsH1121 of Jaaziah;H3269 Beno.H1121
24:27
The sonsH1121 of MerariH4847 by Jaaziah;H3269 Beno,H1121 and Shoham,H7719 and Zaccur,H2139 and Ibri.H5681
24:28
Of MahliH4249 came Eleazar,H499 who had no sons.H1121
24:29
Concerning Kish:H7027 the sonH1121 of KishH7027 was Jerahmeel.H3396
24:30
The sonsH1121 also of Mushi;H4187 Mahli,H4249 and Eder,H5740 and Jerimoth.H3406 These were the sonsH1121 of the LevitesH3881 after the houseH1004 of their fathers.H1
24:31
These likewise castH5307 lotsH1486 over againstH5980 their brethrenH251 the sonsH1121 of AaronH175 in the presenceH6440 of DavidH1732 the king,H4428 and Zadok,H6659 and Ahimelech,H288 and the chiefH7218 of the fathersH1 of the priestsH3548 and Levites,H3881 even the principalH7218 fathersH1 over againstH5980 their youngerH6996 brethren.H251

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ismael został obrzezany dopiero w wieku 13 lat (I Mojż 17:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić