„który pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów na niewinne nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszon na wieki.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Psalmów 15,5

King James Version
Księga: 2 Księga Kronik 1:1

Tytuł oryginalny
2 Chronicles
1:1
And SolomonH8010 the sonH1121 of DavidH1732 was strengthenedH2388 in his kingdom,H4438 and the LORDH3068 his GodH430 was with him, and magnifiedH1431 him exceedingly.H4605
1:2
Then SolomonH8010 spakeH559 unto all Israel,H3478 to the captainsH8269 of thousandsH505 and of hundreds,H3967 and to the judges,H8199 and to every governorH5387 in all Israel,H3478 the chiefH7218 of the fathers.H1
1:3
So Solomon,H8010 and all the congregationH6951 with him, wentH3212 to the high placeH1116 that was at Gibeon;H1391 for there was the tabernacleH168 of the congregationH4150 of God,H430 which MosesH4872 the servantH5650 of the LORDH3068 had madeH6213 in the wilderness.H4057
1:4
ButH61 the arkH727 of GodH430 had DavidH1732 brought upH5927 from KirjathjearimH7157 to the place which DavidH1732 had preparedH3559 for it: for he had pitchedH5186 a tentH168 for it at Jerusalem.H3389
1:5
Moreover the brasenH5178 altar,H4196 that BezaleelH1212 the sonH1121 of Uri,H221 the sonH1121 of Hur,H2354 had made,H6213 he putH7760 beforeH6440 the tabernacleH4908 of the LORD:H3068 and SolomonH8010 and the congregationH6951 soughtH1875 unto it.
1:6
And SolomonH8010 went upH5927 thither to the brasenH5178 altarH4196 beforeH6440 the LORD,H3068 which was at the tabernacleH168 of the congregation,H4150 and offeredH5927 a thousandH505 burnt offeringsH5930 upon it.
1:7
In that nightH3915 did GodH430 appearH7200 unto Solomon,H8010 and saidH559 unto him, AskH7592 what I shall giveH5414 thee.
1:8
And SolomonH8010 saidH559 unto God,H430 Thou hast shewedH6213 greatH1419 mercyH2617 unto DavidH1732 my father,H1 and hast made me to reignH4427 in his stead.
1:9
Now, O LORDH3068 God,H430 let thy promiseH1697 unto DavidH1732 my fatherH1 be established:H539 for thou hast made me kingH4427 over a peopleH5971 like the dustH6083 of the earthH776 in multitude.H7227
1:10
GiveH5414 me now wisdomH2451 and knowledge,H4093 that I may go outH3318 and come inH935 beforeH6440 this people:H5971 for who can judgeH8199 this thy people,H5971 that is so great?H1419
1:11
And GodH430 saidH559 to Solomon,H8010 Because this was in thine heart,H3824 and thou hast not askedH7592 riches,H6239 wealth,H5233 or honour,H3519 nor the lifeH5315 of thine enemies,H8130 neither yet hast askedH7592 longH7227 life;H3117 but hast askedH7592 wisdomH2451 and knowledgeH4093 for thyself, that thou mayest judgeH8199 my people,H5971 over whom I have made thee king:H4427
1:12
WisdomH2451 and knowledgeH4093 is grantedH5414 unto thee; and I will giveH5414 thee riches,H6239 and wealth,H5233 and honour,H3519 such as none of the kingsH4428 have had that have been beforeH6440 thee, neither shall there any afterH310 thee have the like.
1:13
Then SolomonH8010 cameH935 from his journey to the high placeH1116 that was at GibeonH1391 to Jerusalem,H3389 from beforeH6440 the tabernacleH168 of the congregation,H4150 and reignedH4427 over Israel.H3478
1:14
And SolomonH8010 gatheredH622 chariotsH7393 and horsemen:H6571 and he had a thousandH505 and fourH702 hundredH3967 chariots,H7393 and twelveH6240, H8147 thousandH505 horsemen,H6571 which he placedH3240 in the chariotH7393 cities,H5892 and with the kingH4428 at Jerusalem.H3389
1:15
And the kingH4428 madeH5414 silverH3701 and goldH2091 at JerusalemH3389 as plenteous as stones,H68 and cedar treesH730 madeH5414 he as the sycomore treesH8256 that are in the valeH8219 for abundance.H7230
1:16
And SolomonH8010 had horsesH5483 broughtH4161 out of Egypt,H4714 and linen yarn:H4723 the king'sH4428 merchantsH5503 receivedH3947 the linen yarnH4723 at a price.H4242
1:17
And they fetched up,H5927 and brought forthH3318 out of EgyptH4714 a chariotH4818 for sixH8337 hundredH3967 shekels of silver,H3701 and an horseH5483 for an hundredH3967 and fifty:H2572 and so brought they outH3318 horses for all the kingsH4428 of the Hittites,H2850 and for the kingsH4428 of Syria,H758 by their means.H3027

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Gal 3:26

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Ezechiela wspomina o nacieraniu noworodka solą (Ez 16:4). Według tradycji kiedy dawniej rodziło się dziecko nacierano je solą. Nie wiadomo dokładnie dlaczego tak robiono, przypuszczenia są różne, jedni uważają że chodziło o kwestie sanitarne, inni że to było symboliczne, jeszcze inni uważają że ujędrniało to ich skórę.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić