„A miał on dwie żony. Imię jednej to Hanna, a imię drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, zaś Hanna była bezdzietna.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Samuela 1,2

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 4:1

4:1
Tedy Jezus był zawiedzion na puszczą od Ducha, aby był kuszon od diabła.
4:2
A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potym łaknął.
4:3
I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeśliś jest Syn Boży, rzecz, aby to kamienie zstało się chlebem.
4:4
Który odpowiedając, rzekł: Napisano jest. Nie samym chlebem żywie człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych.
4:5
Tedy go wziął diabeł do miasta świętego i postawił go na ganku kościelnym,
4:6
i rzekł mu: Jeśliś jest Syn Boży, spuść się na dół. Abowiem napisano jest: Iż Anjołom swoim rozkazał o tobie i będą cię na ręku nosić, abyś snadź nie obraził o kamień nogi swojej.
4:7
Rzekł mu Jezus: Nie będziesz kusił Pana Boga twego.
4:8
Wziął go zaś diabeł na górę wysoką barzo i ukazał mu wszytkie królestwa świata i chwałę ich,
4:9
i rzekł mu: To wszytko dam tobie, jeśli upadszy uczynisz mi pokłon.
4:10
Tedy mu rzekł Jezus: Pódź precz, szatanie. Abowiem napisano jest: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz a jemu samemu służyć będziesz.
4:11
Tedy opuścił go diabeł, a oto Anjołowie przystąpili i służyli jemu.
4:12
A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był wydan, uszedł do Galilejej.
4:13
I opuściwszy miasto Nazaret, przyszedł i mieszkał w Kafarnaum nad morzem, na granicach Zabulon i Neftalim,
4:14
aby się wypełniło, co jest rzeczono przez Izajasza proroka:
4:15
Ziemia Zabulon i ziemia Neftalim, droga morska za Jordanem, Galilea poganów,
4:16
lud, który siedział w ciemności, ujźrzał światłość wielką i siedzącym w krainie cienia śmierci weszła im światłość.
4:17
Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Pokutę czyńcie, abowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.
4:18
A gdy Jezus chodził nad morzem Galilejskim, ujźrzał dwu braciej, Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczające sieci w morze (abowiem byli rybitwi).
4:19
I rzekł im: Pódźcie za mną, a uczynię was, że się zstaniecie rybitwami ludzi.
4:20
A oni natychmiast opuściwszy sieci, szli za nim.
4:21
A postąpiwszy stamtąd ujźrzał drugich dwu braciej, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, oprawując sieci swoje, i wezwał ich.
4:22
A oni natychmiast opuściwszy sieci i ojca, szli za nim.
4:23
I obchodził Jezus wszytkę Galileą, nauczając w bóżnicach ich i przepowiadając Ewanielią królestwa a uzdrawiając wszelaką chorobę i wszelaką niemoc między ludem.
4:24
I rozeszła się sława jego po wszytkiej Syryjej. I przynosili mu wszytkie źle się mające, rozmaitymi chorobami i dręczeniem zjęte, i którzy diabelstwa mieli, i lunatyki, i powietrzem ruszone: i uzdrowił je.
4:25
I szły za nim wielkie rzesze od Galilejej i Dekapolu, i z Jeruzalem, i z Żydowskiej ziemie, i z Zajordania.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Budowa Bożej Świątyni została rozpoczęta 480 lat po tym jak Izraelici wyszli z Egiptu (w czwartym roku panowania Króla Salomona) (I Król 6:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić