„Zaś kiedy zostaliście uwolnionymi od grzechu - zostaliście uczynieni sługami sprawiedliwości.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 6,18

Nawigacja

Biblia Jakuba Wujka
Księga: Ewangelia wg św. Jana 16:24

16:1
Tom wam powiedział, abyście się nie gorszyli.
16:2
Wyłączą was z bóżnic, ale idzie godzina, że wszelki, który was zabija, mniemać będzie, że czyni posługę Bogu.
16:3
A to wam uczynią, iż nie znają Ojca ani mnie.
16:4
Alem to wam powiedział, abyście, gdy godzina przydzie, wspomnieli na to, żem ja wam powiedział.
16:5
A tegom wam z przodku nie powiadał, iżem był z wami. A teraz idę do tego, który mię posłał, a żaden z was nie pyta mię: Dokąd idziesz?
16:6
Ale iżem to wam powiedział, smutek napełnił serce wasze.
16:7
Aleć ja prawdę wam powiadam: pożyteczno wam, abych ja odszedł. Bo jeśli ja nie odejdę, pocieszyciel nie przydzie do was; a jeśli odejdę, poślę go do was.
16:8
A on, gdy przydzie, będzie karał świat z grzechu i z sprawiedliwości, i z sądu.
16:9
Z grzechu mówię: iż nie wierzą w mię.
16:10
A z sprawiedliwości: iż do Ojca idę, a już mię nie ujźrzycie.
16:11
A z sądu: iż książę tego świata już jest osądzone.
16:12
Jeszcze wam wiele mam mówić, ale teraz znieść nie możecie.
16:13
Lecz gdy przydzie on, Duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy: bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będziecie, i co przyść ma, oznajmi wam.
16:14
On mię uwielbi: bowiem z mego weźmie, a wam opowie.
16:15
Wszytko, cokolwiek ma Ociec, moje jest. Dlategom powiedział, że z mego weźmie, a wam opowie.
16:16
Maluczko, a już mię nie ujźrzycie; i zasię maluczko, a ujźrzycie mię, iż idę do Ojca.
16:17
Mówili tedy z uczniów jego jeden do drugiego: Co to jest, co nam mówi: Maluczko, a nie ujźrzycie mię, i zasię maluczko, a ujźrzycie mię, a iż idę do Ojca?
16:18
Mówili tedy: Co to jest, co mówi: Maluczko? Nie wiemy, co powiada.
16:19
A poznał Jezus, że go pytać chcieli, i rzekł im: O tym się pytacie między sobą, iżem rzekł: maluczko, a nie ujźrzycie mię, i zasię maluczko, a ujźrzycie mię?
16:20
Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, iż będziecie płakać i lamentować wy, a świat się będzie weselił, a wy się smęcić będziecie: ale smutek wasz w radość się obróci.
16:21
Niewiasta gdy rodzi, smętek ma, iż przyszła jej godzina: lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia dla radości, iż się człowiek na świat narodził.
16:22
I wy tedy teraz wprawdzie smutek macie: lecz zasię oglądam was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej żaden od was nie odejmie.
16:23
A dnia onego nie będziecie mię ni ocz pytać. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.
16:24
Dotychmiast ni oczeście nie prosili w imię moje. Proście, a weźmiecie: aby radość wasza była pełna.
16:25
Tom wam powiadał przez przypowieści. Przychodzi godzina, gdy już nie przez przypowieści mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu oznajmię wam.
16:26
W on dzień w imię moje prosić będziecie i nie mówię wam, iż ja będę Ojca prosił za wami.
16:27
Abowiem sam Ociec miłuje was, żeście wy mnie umiłowali i uwierzyliście, żem ja od Boga wyszedł.
16:28
Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat, zaś opuszczam świat, a idę do Ojca.
16:29
Rzekli mu uczniowie jego: Oto teraz jawnie mówisz, a żadnej przypowieści nie powiadasz.
16:30
Teraz wiemy, że wszytko wiesz, a nie potrzebać, żeby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł.
16:31
Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie?
16:32
Oto przychodzi godzina i teraz przyszła, abyście się każdy w swą rozpierzchnęli, a mnie samego zostawili: a nie jestem sam, bo jest Ociec ze mną.
16:33
Tom wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie: ale ufajcie, jam zwyciężył świat!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan 15:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W odpowiedzi na zbezczeszczenie naczyń świątynnych przez Króla Belsazara, Bóg zesłał "rękę" która napisała wiadomość na ścianie. Król był przerażony. Daniel powiedział mu że wiadomość mówi o tym że on umrze. Król został zabity jeszcze tej samej nocy (Dan 5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić