„On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,”

Biblia Tysiąclecia: List do Kolosan 1,15

Nawigacja

Biblia Gdańska
Księga: Jana 2:1

2:1
A dnia trzeciego było wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusowa.
2:2
Wezwany też był i Jezus i uczniowie jego na ono wesele.
2:3
A gdy nie stało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
2:4
Rzekł jej Jezus: Co ja mam z tobą, niewiasto? jeszczeć nie przyszła godzina moja.
2:5
Rzekła matka jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie.
2:6
I było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według oczyszczenia żydowskiego, biorących w się każda dwie albo trzy wiadra.
2:7
Rzekł im Jezus: Napełnijcie te stągwie wodą; i napełnili je aż do wierzchu.
2:8
Tedy im rzekł: Czerpajcież teraz, a donieście przełożonemu wesela. I donieśli.
2:9
A gdy skosztował przełożony wesela onej wody, która się stała winem, (a nie wiedział, skąd by było; lecz słudzy wiedzieli, którzy wodę czerpali), zawołał on przełożony oblubieńca;
2:10
I rzekł mu: Każdy człowiek pierwej daje wino dobre, a gdy sobie podpiją, tedy podlejsze; a tyś dobre wino zachował aż do tego czasu.
2:11
Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, a objawił chwałę swoję; i uwierzyli weń uczniowie jego.
2:12
Potem zstąpił do Kapernaum, on i matka jego i bracia jego i uczniowie jego, i zamieszkali tam niewiele dni;
2:13
Albowiem była blisko wielkanoc żydowska; i wstąpił Jezus do Jeruzalemu.
2:14
I znalazł w kościele siedzące te, co sprzedawali woły i owce i gołębie, i te, co pieniędzmi handlowali.
2:15
A uczyniwszy bicz z powrozków, wszystkie wygnał z kościoła, i owce i woły: a tych, co pieniędzmi handlowali, pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał;
2:16
A tym, co gołębie sprzedawali, rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu Ojca mego domem kupieckim.
2:17
I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano: Gorliwość domu twego zżarła mię.
2:18
Tedy odpowiedzieli Żydowie i rzekli mu: Cóż nam za znak pokażesz, iż to czynisz?
2:19
Odpowiedział Jezus i rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię go.
2:20
Rzekli tedy Żydowie: Czterdzieści i sześć lat budowano ten kościół, a ty go we trzech dniach wystawisz?
2:21
Ale on mówił o kościele ciała swego.
2:22
Przetoż, gdy zmartwychwstał, wspomnieli uczniowie jego, iż im to był powiedział; i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
2:23
A gdy był w Jeruzalemie na wielkanoc w święto, wiele ich uwierzyło w imię jego, widząc cuda jego, które czynił.
2:24
Ale Jezus nie zwierzał im samego siebie, przeto iż on znał wszystkie,
2:25
A iż nie potrzebował, aby mu kto świadectwo wydawał o człowieku; albowiem on wiedział, co było w człowieku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon poślubił córkę Faraona króla Egiptu. Faraon najechał na miasto Gezer, spalił je i zabił wszystkich mieszkających w nim Kananejczyków po czym podarował je swojej córce jako prezent ślubny (I Król 9:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić