„Oto trzask biczów, głośny tętent kół, pędzące rumaki i toczące się wozy!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nahuma 3,2

Nawigacja

Clementine Vulgate
Księga: 2 List do Tesaloniczan 2:1

Tytuł oryginalny
Epistola B. Pauli Apostoli ad Thessalonicenses Secunda
2:1
Rogamus autem vos, fratres, per adventum Domini nostri Jesu Christi, et nostr congregationis in ipsum :
2:2
ut non cito moveamini a vestro sensu, neque terreamini, neque per spiritum, neque per sermonem, neque per epistolam tamquam per nos missam, quasi instet dies Domini.
2:3
Ne quis vos seducat ullo modo : quoniam nisi venerit discessio primum, et revelatus fuerit homo peccati filius perditionis,
2:4
qui adversatur, et extollitur supra omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur, ita ut in templo Dei sedeat ostendens se tamquam sit Deus.
2:5
Non retinetis quod cum adhuc essem apud vos, hc dicebam vobis ?
2:6
et nunc quid detineat scitis, ut reveletur in suo tempore.
2:7
Nam mysterium jam operatur iniquitatis : tantum ut qui tenet nunc, teneat, donec de medio fiat.
2:8
Et tunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione adventus sui eum :
2:9
cujus est adventus secundum operationem Satan in omni virtute, et signis, et prodigiis mendacibus,
2:10
et in omni seductione iniquitatis iis qui pereunt : eo quod caritatem veritatis non receperunt ut salvi fierent.
2:11
Ideo mittet illis Deus operationem erroris ut credant mendacio,
2:12
ut judicentur omnes qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati.
2:13
Nos autem debemus gratias agere Deo semper pro vobis, fratres dilecti a Deo, quod elegerit vos Deus primitias in salutem in sanctificatione spiritus, et in fide veritatis :
2:14
in qua et vocavit vos per Evangelium nostrum in acquisitionem glori Domini nostri Jesu Christi.
2:15
Itaque fratres, state : et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram.
2:16
Ipse autem Dominus noster Jesus Christus, et Deus et Pater noster, qui dilexit nos, et dedit consolationem ternam, et spem bonam in gratia,
2:17
exhortetur corda vestra, et confirmet in omni opere et sermone bono.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
I Jan 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Faraon rozkazał utopić każdego nowo narodzonego chłopczyka Izraelitę w Nilu. (II Mojż 1:22). Wiele wiele lat później Egipska armia Faraona także utonęła gdy zakryły ich wody podczas próby przejścia przez Morze Czerwone (II Mojż 14:26-28)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I wzywaj mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
Ps 50:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić