„To ich spotka za pychę ich, iż lżyli i wynosili się nad lud Pana zastępów.”

Biblia Gdańska (1881): Sofonijasz 2,10

Biblia Brzeska
Księga: 2 Księga Mojżeszowa 3:1

Tytuł oryginalny
Wtóre Księgi Mojżeszowe które zową Exodus
O Przekładzie
3:1
I był Mojżesz pastyrzem nad owcami świekra swego Jetra, kapłana madjańskiego, a idąc z owcami na pustynią, przyszedł aż do Oreb, góry Bożej.
3:2
Tedy mu się ukazał anioł Pański w płomieniu ogniowym z pośrzód krza. A widział, iż on kierz pałał ogniem, a wszakoż nie zgorzał.
3:3
I rzekł Mojżesz: Pójdę, a oglądam ten wielki dziw, przecz tak ten kierz nie zgore.
3:4
To gdy Pan obaczył, iż się on temu dziwować idzie, tedy nań zawołał Bóg z pośrzód krza onego, mówiąc: Mojżeszu, Mojżeszu! A on się ozwał: Otom ja.
3:5
Tedy mu rzekł: Nie chodź hajw blisko! Zzuj buty swe z nóg twoich, abowiem miejsce, na którym ty stoisz, jest ziemia święta.
3:6
Potym do niego mówił: Jam jest Bóg ojca twojego, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów. Tedy Mojżesz zasłonił oblicze swe nie śmiejąc pojzreć ku Bogu.
3:7
A Pan k temu rzekł: Widziałem ucisk ludu mojego, który jest w Egiptcie, a słyszałem wołanie ich, przed przystawy ich, a doznałem co ich boli.
3:8
I dlategom zstąpił, abych je wybawić z rąk Egiptcjanów, a iżbych je wywiódł z ziemie onej do ziemie dobrej i przestronej, do ziemie obfitującej w mleku i w miedzie, to jest na miesca Chananejczyków, Hetejczyków, Amorrejczyków, Ferezejczyków, Hewejczyków i Jebuzejczyków.
3:9
A gdyż oto teraz wołanie synów Izraelskich przyszło przed mię i widzę ich utrapienie, którem są od Egiptcjanów uciśnieni.
3:10
Chodźże już teraz, a poślę cię do faraona, abyś wywiódł lud mój, syny Izraelskie z Egiptu.
3:11
Na to Mojżesz odpowiedział Bogu: A cóżem ja zacz jest, abych miał idź do faraona, a iżbych syny Izraelskie z Egiptu wywieść miał?
3:12
Ale mu on rzekł: Ale ja będę z tobą, a to będziesz miał na znak żeś ode mnie jest posłan, iż gdy wywiedziesz lud z Egiptu, będziecie chwalić Boga na tej górze.
3:13
I rzekł Mojżesz ku Bogu: Oto ja pójdę do synów Izraelskich, a opowiem to jem: Bóg ojców waszych posłał mię k wam. A jesliż mię spytają: A cóż wżdy jest za imię jego? Na to jakoż jem mam odpowiedzieć?
3:14
Rzekł tedy Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. A k temu rzekł: Powiedz też i tak synom Izraelskiem: Ten, który Jest posłał mię do was.
3:15
I rzekł zasię Bóg Mojżeszowi: I to też jeszcze powiesz synom Izraelskiem: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów, posłał mię ku wam. Imię moje toć jest na wieki, a pamiątka moja tać jest na wieki wieczne.
3:16
Idźże, a zbierz k sobie starsze izraelskie i mów jem: Pan, Bóg ojców waszych ukazał mi się, to jest Bóg Abrahamów, Izaaków i Jakubów tak mówiąc: Wspomniałem na was i na to co się wam dzieje w Egiptcie.
3:17
A przetożem to obiecał, że wywiodę was z utrapienia egiptskiego do ziemie Chananejczyków, Hetejczyków, Amorrejczyków, Ferezejczyków, Hewejczyków i Jebuzejczyków, do ziemie obfitującej w mleku i w miedzie.
3:18
Tedyć oni będą posłuszni głosowi twemu, a pójdziesz ty i starszy izraelscy do króla egiptskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrejczyków ukazał się nam, a tak teraz prosimy, niech pójdziemy trzy dni chodu na puszczą, abychmy czynili ofiary Panu Bogu naszemu.
3:19
Ale to wiem, żeć wam tego król egiptski nie dopuści, abyście odejść mieli, chyba przez możną rękę.
3:20
A tak ja dlatego wyciągnę rękę swą, a skarzę Egipt wszytkiemi cudami swemi, które sprawię w pośrzód jego, tak iż was potym puści.
3:21
I zjednam łaskę ludowi temu u Egiptcjanów, tak iż gdy stamtąd odejdziecie, nie wynidziecie próżno.
3:22
Ale niewiasta pożyczy u sąsiady swej i u gospodyniej swej, klenotów śrzebrnych i złotych, także i szat, które włożycie na syny swe i na córki swe, a tak złupicie Egipt.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
I Jan 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Konie w Biblii wymieniane są 156 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I odpowiedział Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię "Pan" przed tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję.
II Mojż 33:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić