„Słysząc o twojej wierze oraz miłości, którą masz względem Pana Jezusa oraz do wszystkich świętych,”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filemona 1,5

Biblia Warszawska: Tytuły - List św. Pawła do Filipian

1. Pozdrowienia
(BW List św. Pawła do Filipian 1,1)
2. Dziękczynienie i radość Pawła
(BW List św. Pawła do Filipian 1,3)
3. Skutki uwięzienia
(BW List św. Pawła do Filipian 1,12)
4. Co lepsze: śmierć czy życie?
(BW List św. Pawła do Filipian 1,21)
5. Napomnienie do życia godnego ewangelii Chrystusowej
(BW List św. Pawła do Filipian 1,27)
6. Wezwanie do jednomyślności i pokory
(BW List św. Pawła do Filipian 2,1)
8. Zachęta do posłuszeństwa i nienagannego życia
(BW List św. Pawła do Filipian 2,12)
9. Przysłanie Tymoteusza
(BW List św. Pawła do Filipian 2,19)
10. Odesłanie Epafrodyta
(BW List św. Pawła do Filipian 2,25)
11. Mała wartość zewnętrznych przywilejów
(BW List św. Pawła do Filipian 3,1)
12. Jezus Chrystus najwyższą wartością
(BW List św. Pawła do Filipian 3,7)
14. Wrogowie krzyża Chrystusowego
(BW List św. Pawła do Filipian 3,18)
15. Napomnienia
(BW List św. Pawła do Filipian 4,1)
16. Podziękowanie Pawła za przysłany dar
(BW List św. Pawła do Filipian 4,10)
17. Końcowe pozdrowienia
(BW List św. Pawła do Filipian 4,21)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić