„Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali;”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Łukasza 17,28

Biblia Warszawska: Tytuły - List św. Jakuba

1. Wiara i pokora
(BW List św. Jakuba 1,1)
2. Wytrwałość wobec pokus
(BW List św. Jakuba 1,12)
3. Prawdziwa pobożność
(BW List św. Jakuba 1,19)
5. O wierze i uczynkach
(BW List św. Jakuba 2,14)
6. O powściągliwości języka
(BW List św. Jakuba 3,1)
7. Prawdziwa i fałszywa mądrość
(BW List św. Jakuba 3,13)
8. Przeciwko waśniom
(BW List św. Jakuba 4,1)
9. Przeciwko chęci bogacenia się
(BW List św. Jakuba 4,13)
10. Przeciwko bogaczom
(BW List św. Jakuba 5,1)
11. Napomnienie do cierpliwości
(BW List św. Jakuba 5,7)
12. Moc modlitwy
(BW List św. Jakuba 5,13)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić