„Bądźcież i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze; albowiem się przybliża przyjście Pańskie.”

Biblia Gdańska (1881): Jakóba 5,8

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Zachariasza

1. Wezwanie do nawrócenia się
(BW Księga Zachariasza 1,1)
2. Wizja prorocza: jeźdźcy
(BW Księga Zachariasza 1,7)
5. Wizja prorocza: arcykapłan Jozue
(BW Księga Zachariasza 3,1)
6. Wizja prorocza: śwecznik i drzewo oliwne
(BW Księga Zachariasza 4,1)
7. Wizja prorocza: unoszący się zwój
(BW Księga Zachariasza 5,1)
8. Wizja prorocza: kobieta w efie
(BW Księga Zachariasza 5,5)
9. Wizja prorocza: cztery wozy
(BW Księga Zachariasza 6,1)
10. Koronacja arcykapłana Jozuego
(BW Księga Zachariasza 6,9)
11. Nagana za nieszczery post
(BW Księga Zachariasza 7,1)
12. Nieposzłuszeństwo przyczyną niewoli
(BW Księga Zachariasza 7,8)
13. Nowa przyszłość ludu Bożego
(BW Księga Zachariasza 8,1)
14. Sąd na okolicznymi ludami
(BW Księga Zachariasza 9,1)
15. Przyszły król Syjonu władcą pokoju
(BW Księga Zachariasza 9,9)
16. Wybawienie ludu Bożego
(BW Księga Zachariasza 10,1)
17. O nieużytecznych pasterzach
(BW Księga Zachariasza 11,1)
18. Udręka i ocalenie Jeruzalemu
(BW Księga Zachariasza 12,1)
19. Wytępienie fałszywych proroków
(BW Księga Zachariasza 13,1)
20. Sąd oczyszczenia
(BW Księga Zachariasza 13,7)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić