„A jeśli ciebie w czymś skrzywdził, albo jest coś winny, wpisz to na mój rachunek.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,18

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Sędziów

2. Pokonanie Jeruzalemu i Hebronu
(BW Księga Sędziów 1,8)
3. Zdobycie Debiru przez Otniela
(BW Księga Sędziów 1,11)
4. Zasięg zdobyczy Judy i Beniamina
(BW Księga Sędziów 1,16)
5. Zdobycie Betel przez ród Józefa
(BW Księga Sędziów 1,22)
6. Zasięg zdobyczy Manassesa i Efraima
(BW Księga Sędziów 1,27)
7. Zasięg zdobyczy innych plemion
(BW Księga Sędziów 1,30)
9. Śmierć Jozuego
(BW Księga Sędziów 2,6)
14. Sędzia Szamgar zwycięża Filistynów
(BW Księga Sędziów 3,31)
16. Pieśń Debory
(BW Księga Sędziów 5,1)
18. Zwycięstwo Gedeona nad Midiańczykami
(BW Księga Sędziów 7,1)
19. Załagodzenie sporu z Efraimitami
(BW Księga Sędziów 8,1)
20. Walki Gedeona w Zajordaniu
(BW Księga Sędziów 8,4)
22. Posąg kultowy w Ofrze
(BW Księga Sędziów 8,27)
23. Rodzina Gedeona i jego śmierć
(BW Księga Sędziów 8,30)
25. Abimelech królem w Sychem
(BW Księga Sędziów 9,1)
26. Bajka Jotama
(BW Księga Sędziów 9,7)
27. Sędziowie Tola i Jair
(BW Księga Sędziów 10,1)
29. Powołanie Jefty na wodza
(BW Księga Sędziów 11,1)
30. Rokowania Jefty z królem Ammonitów
(BW Księga Sędziów 11,12)
31. Ślubowanie Jefty i jego zwycięstwo
(BW Księga Sędziów 11,30)
32. Jefte i jego jedynaczka
(BW Księga Sędziów 11,34)
33. Zatarg między Efraimitami a Jeftą
(BW Księga Sędziów 12,1)
34. Następcy Jefty: Ibsan, Elon i Abdon
(BW Księga Sędziów 12,7)
35. Zapowiedź narodzenia Samsona
(BW Księga Sędziów 13,1)
36. Wesele Samsona i jego zagadka
(BW Księga Sędziów 14,1)
37. Zatarg Samsona z Filistyńczykami
(BW Księga Sędziów 15,1)
38. Wyczyn Samsona w Gazie
(BW Księga Sędziów 16,1)
39. Samson i zdradziecka Dalia
(BW Księga Sędziów 16,4)
43. Haniebny postępek Gibeonitów
(BW Księga Sędziów 19,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić