„I wyszedł lud, i przynieśli. I poczynili sobie kuczki każdy na domie swoim iw sieniach swoich, i w sieniach domu Bożego, i na placu wodnej bramy, na placu bramy Efraim.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nehemiasza 8,16

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Ozeasza

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić