„Jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Tymoteusza 6,16

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Jeremiasza

2. Dwa widzenia prorocze
(BW Księga Jeremiasza 1,11)
5. Izrael i Juda wezwani do pokuty
(BW Księga Jeremiasza 3,6)
6. Groźba najazdu na Judę
(BW Księga Jeremiasza 4,5)
7. Grzech Jeruzalemu i Judy
(BW Księga Jeremiasza 5,1)
8. Jeruzalem i Juda skazane na zagładę
(BW Księga Jeremiasza 6,1)
9. Mowa Jeremiasza w świątyni
(BW Księga Jeremiasza 7,1)
10. Groźba zburzenia świątyni
(BW Księga Jeremiasza 7,12)
11. Gniew Boży na bałwochwalstwo
(BW Księga Jeremiasza 7,16)
13. Bałwochwalstwo będzie ukarane
(BW Księga Jeremiasza 7,29)
14. Grzech i sąd
(BW Księga Jeremiasza 8,4)
15. Narzekanie nad Judą i Jeruzalemem
(BW Księga Jeremiasza 8,18)
16. Groźba zniszczenia i wygnania
(BW Księga Jeremiasza 9,12)
18. Wzniosłość Boga i nicość bożków
(BW Księga Jeremiasza 10,1)
19. Spustoszenie Judy
(BW Księga Jeremiasza 10,17)
20. Zerwane przymierze
(BW Księga Jeremiasza 11,1)
21. Spisek na życie Jeremiasza
(BW Księga Jeremiasza 11,18)
22. Skarga Jeremiasza i odpowiedź Pana
(BW Księga Jeremiasza 12,1)
23. Przypowieść o lnianym pasie
(BW Księga Jeremiasza 13,1)
24. Przypowieść o dzbanie
(BW Księga Jeremiasza 13,12)
25. Groźba niewoli z powodu braku skruchy
(BW Księga Jeremiasza 13,15)
26. Opis posuchy klęski w Judzie
(BW Księga Jeremiasza 14,1)
27. Bezlitosny gniew Boga nad Judą
(BW Księga Jeremiasza 15,1)
28. Zapewnienie Pana dla proroka
(BW Księga Jeremiasza 15,15)
29. Pan sądzie lud
(BW Księga Jeremiasza 16,1)
30. Grzech Judy wyryty na tablicy serca
(BW Księga Jeremiasza 17,1)
31. Nakaz święcenia sabatu
(BW Księga Jeremiasza 17,19)
33. Spisek wrogów i modlitwa Jeremiasza
(BW Księga Jeremiasza 18,18)
35. Paszchur więzi Jeremiasza
(BW Księga Jeremiasza 20,1)
38. Zapowiedź zdobycia Jeruzalemu
(BW Księga Jeremiasza 21,1)
40. Biada złym pasterzom
(BW Księga Jeremiasza 23,1)
41. Mowa przeciwko fałszywym prorokom
(BW Księga Jeremiasza 23,9)
42. Widzenie o dwu koszach fig
(BW Księga Jeremiasza 24,1)
44. Kielich gniewu Bożego dla narodów
(BW Księga Jeremiasza 25,15)
45. Groźba śmierci Jeremiasza
(BW Księga Jeremiasza 26,1)
47. Fałszywe proroctwo Chananiasza
(BW Księga Jeremiasza 28,1)
49. Zapowiedź chlubnej przyszłości
(BW Księga Jeremiasza 30,1)
50. Zapowiedź powrotu z niewoli
(BW Księga Jeremiasza 31,1)
51. Jeremiasz kupuje pole w Anatot
(BW Księga Jeremiasza 32,1)
55. Przykład posłuszeństwa Rekabitów
(BW Księga Jeremiasza 35,1)
57. Uwięzienie Jeremiasza
(BW Księga Jeremiasza 37,1)
59. Jeremiasz uratowany z cysterny
(BW Księga Jeremiasza 38,1)
61. Zdobycie Jeruzalemu
(BW Księga Jeremiasza 39,1)
62. Los Jeremiasza po zdobyciu miasta
(BW Księga Jeremiasza 39,11)
63. Zapowiedź ocalenia Ebedmelecha
(BW Księga Jeremiasza 39,15)
70. Proroctwa dotyczące Egiptu
(BW Księga Jeremiasza 46,1)
71. Proroctwo dotyczące Filistynów
(BW Księga Jeremiasza 47,1)
72. Proroctwo dotyczące Moabu
(BW Księga Jeremiasza 48,1)
73. Proroctwo dotyczące Ammonitów
(BW Księga Jeremiasza 49,1)
74. Proroctwo dotyczące Edomitów
(BW Księga Jeremiasza 49,7)
75. Proroctwo dotyczące Damaszku
(BW Księga Jeremiasza 49,23)
76. Proroctwo dotyczące Kedaru i Chazoru
(BW Księga Jeremiasza 49,28)
77. Proroctwo dotyczące Elamu
(BW Księga Jeremiasza 49,34)
78. Proroctwo dotyczące Babilonu
(BW Księga Jeremiasza 50,1)
79. Sąd Pana nad Babilonem
(BW Księga Jeremiasza 51,1)
80. Panowanie Sedekiasza
(BW Księga Jeremiasza 52,1)
81. Niewola Babilońska
(BW Księga Jeremiasza 52,4)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić