„Miłuj tedy PANA Boga twego i chowaj przykazania jego i ceremonie, sądy i mandaty przez wszytek czas.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Powtórzonego Prawa 11,1

Biblia Warszawska: Tytuły - Ewangelia św. Mateusza

1. Rodowód Jezusa Chrystusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 1,1)
2. Narodzenie Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 1,18)
3. Mędrcy ze Wschodu
(BW Ewangelia św. Mateusza 2,1)
4. Ucieczka do Egiptu
(BW Ewangelia św. Mateusza 2,13)
5. Rzeź dzieci w Betlejemie
(BW Ewangelia św. Mateusza 2,16)
6. Powrót z Egiptu
(BW Ewangelia św. Mateusza 2,19)
7. Kazanie Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Mateusza 3,1)
8. Chrzest Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 3,13)
9. Kuszenie Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 4,1)
10. Początek nauczania w Kafarnaum
(BW Ewangelia św. Mateusza 4,12)
11. Powołanie pierwszych uczniów
(BW Ewangelia św. Mateusza 4,18)
12. Uzdrawianie chorych w Galilei
(BW Ewangelia św. Mateusza 4,23)
13. Kazanie na górze
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,1)
14. Błogosławieństwa
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,3)
15. Podobieństwo o soli i światłości
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,13)
16. Stare i nowe prawo
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,17)
17. Gniew i przebaczenie
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,21)
18. Cudzołóstwo
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,27)
19. Krzywoprzysięstwo
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,33)
20. Zemsta
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,38)
21. Miłość bliźniego
(BW Ewangelia św. Mateusza 5,43)
22. Jałmużna
(BW Ewangelia św. Mateusza 6,1)
23. Modlitwa
(BW Ewangelia św. Mateusza 6,5)
24. "Ojcze Nasz"
(BW Ewangelia św. Mateusza 6,9)
25. Post
(BW Ewangelia św. Mateusza 6,16)
26. Prawdziwy skarb
(BW Ewangelia św. Mateusza 6,19)
27. Światłość i ciemność
(BW Ewangelia św. Mateusza 6,22)
28. Nie troszczcie się
(BW Ewangelia św. Mateusza 6,24)
29. Nie sądźcie
(BW Ewangelia św. Mateusza 7,1)
30. Zachęta do modlitwy
(BW Ewangelia św. Mateusza 7,7)
31. Dwie drogi
(BW Ewangelia św. Mateusza 7,13)
32. Drzewo i jego owoc
(BW Ewangelia św. Mateusza 7,15)
33. Słowa a czyny
(BW Ewangelia św. Mateusza 7,21)
34. Dwa fundamenty
(BW Ewangelia św. Mateusza 7,24)
35. Oczyszczenie trędowatego
(BW Ewangelia św. Mateusza 8,1)
36. Uzdrowienie sługi setnika
(BW Ewangelia św. Mateusza 8,5)
37. Uzdrowienie teściowej Piotra i wielu innych
(BW Ewangelia św. Mateusza 8,14)
38. Potrzeba wyrzeczeń
(BW Ewangelia św. Mateusza 8,18)
39. Uciszenie burzy
(BW Ewangelia św. Mateusza 8,23)
40. Uzdrowienie dwóch opętanych
(BW Ewangelia św. Mateusza 8,28)
41. Uzdrowienie sparaliżowanego
(BW Ewangelia św. Mateusza 9,1)
42. Powołanie Mateusza
(BW Ewangelia św. Mateusza 9,9)
43. Sprawa postu
(BW Ewangelia św. Mateusza 9,14)
45. Uzdrowienie dwóch ślepych
(BW Ewangelia św. Mateusza 9,27)
46. Uzdrowienie opętanego niemowy
(BW Ewangelia św. Mateusza 9,32)
47. Jezus lituje się nad ludem
(BW Ewangelia św. Mateusza 9,36)
48. Powołanie dwunastu apostołów
(BW Ewangelia św. Mateusza 10,1)
49. Misja apostołów
(BW Ewangelia św. Mateusza 10,5)
50. Prześladowania
(BW Ewangelia św. Mateusza 10,16)
51. Kogo się bać
(BW Ewangelia św. Mateusza 10,26)
52. Nie pokój a miecz
(BW Ewangelia św. Mateusza 10,34)
53. Misja Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Mateusza 11,2)
54. Świadectwo Jezusa o Janie Chrzcicielu
(BW Ewangelia św. Mateusza 11,7)
55. Jezus grozi miastom galilejskim
(BW Ewangelia św. Mateusza 11,20)
56. Jezus wysławia swojego Ojca
(BW Ewangelia św. Mateusza 11,25)
57. Misja Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 11,27)
58. Zrywanie kłosów w sabat
(BW Ewangelia św. Mateusza 12,1)
59. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką
(BW Ewangelia św. Mateusza 12,9)
60. Jezus sługą Pana
(BW Ewangelia św. Mateusza 12,15)
61. Jezus odpowiada na zarzuty współpracy z szatanem
(BW Ewangelia św. Mateusza 12,22)
62. Jezus odmawia znaku z nieba
(BW Ewangelia św. Mateusza 12,38)
63. Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia
(BW Ewangelia św. Mateusza 12,43)
64. Prawdziwa rodzina
(BW Ewangelia św. Mateusza 12,46)
65. Podobieństwo o czworakiej roli
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,1)
66. Znaczenie podobieństw
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,10)
67. Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,18)
68. Podobieństwo o pszenicy i kąkolu
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,24)
69. Podobieństwo o ziarnie gorczycznym i o kwasie
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,31)
70. Wyjaśnienie podobieństwa o pszenicy i kąkolu
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,36)
71. Podobieństwo o ukrytym skarbie, o perle i o sieci
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,44)
72. Jezus wzgardzony w Nazarecie
(BW Ewangelia św. Mateusza 13,53)
73. Śmierć Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Mateusza 14,1)
74. Nakarmienie pięciu tysięcy
(BW Ewangelia św. Mateusza 14,13)
75. Jezus chodzi po morzu
(BW Ewangelia św. Mateusza 14,22)
76. Uzdrowienia w Genezaret
(BW Ewangelia św. Mateusza 14,34)
78. Uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej
(BW Ewangelia św. Mateusza 15,21)
79. Uzdrowienie wielu chorych
(BW Ewangelia św. Mateusza 15,29)
80. Nakarmienie czterech tysięcy
(BW Ewangelia św. Mateusza 15,32)
81. Jezus odmawia znaku z nieba
(BW Ewangelia św. Mateusza 16,1)
82. Jezus gani małowierność uczniów
(BW Ewangelia św. Mateusza 16,5)
83. Wyznanie Piotra o Jezusie
(BW Ewangelia św. Mateusza 16,13)
84. Jezus zapowiada swoją śmierć i zmarchwystanie
(BW Ewangelia św. Mateusza 16,21)
85. Jezus wzywa do naśladowania
(BW Ewangelia św. Mateusza 16,24)
86. Przemienienie Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 17,1)
87. Uzdrowienie epileptyka
(BW Ewangelia św. Mateusza 17,14)
88. Jezus po raz wtóry zapowiada swoją śmierć
(BW Ewangelia św. Mateusza 17,22)
89. Jezus płaci podatek za siebie i Piotra
(BW Ewangelia św. Mateusza 17,24)
90. O prawdziwej wielkości
(BW Ewangelia św. Mateusza 18,1)
91. Ostrzeżenie przed gorszeniem bliźnich
(BW Ewangelia św. Mateusza 18,6)
92. Podobieństwo o zgubionej owcy
(BW Ewangelia św. Mateusza 18,12)
93. O odpuszczaniu win
(BW Ewangelia św. Mateusza 18,15)
94. Zjednoczenie w modlitwie
(BW Ewangelia św. Mateusza 18,19)
96. Sprawa małżeństwa i rozwodu
(BW Ewangelia św. Mateusza 19,1)
97. Jezus błogosławi dzieci
(BW Ewangelia św. Mateusza 19,13)
98. Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego
(BW Ewangelia św. Mateusza 19,16)
99. Życie wieczne i bogactwo
(BW Ewangelia św. Mateusza 19,23)
100. Podobieństwo o robotnikach w winnicy
(BW Ewangelia św. Mateusza 20,1)
101. Trzecia zapowiedź śmierci Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 20,17)
102. Prośba matki synów Zebedeusza
(BW Ewangelia św. Mateusza 20,20)
103. O prawdziwej wielkości
(BW Ewangelia św. Mateusza 20,24)
104. Uzdrowienie dwóch ślepych
(BW Ewangelia św. Mateusza 20,29)
105. Wjazd Jezusa do Jerozolimy
(BW Ewangelia św. Mateusza 21,1)
106. Wypędzenie przekupinów ze świątyni
(BW Ewangelia św. Mateusza 21,12)
107. Nieurodzajne drzewo figowe
(BW Ewangelia św. Mateusza 21,18)
108. Rozmowa Jezusa z kapłanami w świątyni
(BW Ewangelia św. Mateusza 21,23)
109. Podobieństwo o dwóch synach
(BW Ewangelia św. Mateusza 21,28)
110. Podobieństwo o dzierżawcach winnicy
(BW Ewangelia św. Mateusza 21,33)
111. Podobieństwo o uczcie weselnej
(BW Ewangelia św. Mateusza 22,1)
112. O płaceniu podatków cesarzowi
(BW Ewangelia św. Mateusza 22,15)
113. O zmartwychwstaniu
(BW Ewangelia św. Mateusza 22,23)
114. O największym przykazaniu
(BW Ewangelia św. Mateusza 22,34)
115. Chrystus Synem Bożym
(BW Ewangelia św. Mateusza 22,41)
117. Jezus ubolewa nad losem Jerozolimy
(BW Ewangelia św. Mateusza 23,37)
119. O znakach zbliżania się końca świata
(BW Ewangelia św. Mateusza 24,3)
120. O końcu świata
(BW Ewangelia św. Mateusza 24,29)
121. Wezwanie do czujności
(BW Ewangelia św. Mateusza 24,32)
122. Podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze
(BW Ewangelia św. Mateusza 24,45)
123. Podobieństwo o dziesięciu pannach
(BW Ewangelia św. Mateusza 25,1)
124. Podobieństwo o talentach
(BW Ewangelia św. Mateusza 25,14)
125. Dzień sądu
(BW Ewangelia św. Mateusza 25,31)
126. Spisek przeciwko Jezusowi
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,1)
127. Namaszczenie Jezusa w Betanii
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,6)
128. Zdrada Judasza
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,14)
129. Ostatnia Wieczerza
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,17)
130. Jezus zapowiada zaparcie się uczniów
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,31)
131. Jezus w Getsemane
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,36)
132. Pojmanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,47)
133. Sąd nad Jezusem
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,57)
134. Zaparcie się Piotra
(BW Ewangelia św. Mateusza 26,69)
135. Jezus przed Piłatem
(BW Ewangelia św. Mateusza 27,1)
136. Śmierć Judasza
(BW Ewangelia św. Mateusza 27,3)
137. Jezus u Piłata
(BW Ewangelia św. Mateusza 27,11)
138. Ukrzyżowanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 27,27)
139. Śmierć Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 27,45)
140. Pogrzeb Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 27,57)
141. Zmartwychwstanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Mateusza 28,1)
142. Jezus ukazuje się jedenastu uczniom w Galilei
(BW Ewangelia św. Mateusza 28,16)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić