„Wtedy diabeł Go opuścił, a oto aniołowie przystąpili i służyli Mu.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Mateusza 4,11

Biblia Warszawska: Tytuły - Dzieje Apostolskie

1. Wstęp
(BW Dzieje Apostolskie 1,1)
2. Wniebowstąpienie Jezusa
(BW Dzieje Apostolskie 1,6)
3. Powołanie dwunastego apostoła
(BW Dzieje Apostolskie 1,12)
4. Zesłanie Ducha Świętego
(BW Dzieje Apostolskie 2,1)
7. Uzdrowienie chromego
(BW Dzieje Apostolskie 3,1)
8. Kazanie Piotra w świątyni
(BW Dzieje Apostolskie 3,12)
9. Piotr i Jan przed radą
(BW Dzieje Apostolskie 4,1)
10. Powrót do swoich
(BW Dzieje Apostolskie 4,23)
11. Wspólnota dóbr
(BW Dzieje Apostolskie 4,32)
12. Ananiasz i Safira
(BW Dzieje Apostolskie 5,1)
14. Piotr i Jan ponownie przed Radą
(BW Dzieje Apostolskie 5,17)
15. Wybór siedmiu diakonów
(BW Dzieje Apostolskie 6,1)
16. Oskarżenie Szczepana
(BW Dzieje Apostolskie 6,8)
17. Mowa Szczepana
(BW Dzieje Apostolskie 7,1)
18. Ukamienowanie Szczepana
(BW Dzieje Apostolskie 7,54)
20. Filip w Samarii
(BW Dzieje Apostolskie 8,4)
21. Szymon czarnoksiężnik
(BW Dzieje Apostolskie 8,9)
22. Piotr i Jan w Samarii
(BW Dzieje Apostolskie 8,14)
23. Filip i dworzanin królowej Etiopii
(BW Dzieje Apostolskie 8,26)
24. Nawrócenie Saula
(BW Dzieje Apostolskie 9,1)
25. Saul w Damaszku
(BW Dzieje Apostolskie 9,10)
26. Saul w Jerozolimie i Tarsie
(BW Dzieje Apostolskie 9,26)
27. Piotr uzdrawia Eneasza
(BW Dzieje Apostolskie 9,32)
28. Wskrzeszenie Tabity
(BW Dzieje Apostolskie 9,36)
29. Piotr i Korneliusz
(BW Dzieje Apostolskie 10,1)
30. Kazanie Piotra
(BW Dzieje Apostolskie 10,34)
34. Misja Barnaby i Saula w Jerozolimie
(BW Dzieje Apostolskie 11,27)
36. Śmierć Heroda
(BW Dzieje Apostolskie 12,20)
37. Zbór w Antiochii
(BW Dzieje Apostolskie 13,1)
38. Barnaba i Saul na Cyprze
(BW Dzieje Apostolskie 13,4)
41. Paweł i Barnaba w Ikonium
(BW Dzieje Apostolskie 14,1)
42. Uzdrowienie w Listrze
(BW Dzieje Apostolskie 14,8)
43. Powrót do Antiochii
(BW Dzieje Apostolskie 14,21)
44. Nawrócenie pogan a zakon Mojżeszowy
(BW Dzieje Apostolskie 15,1)
45. Sobór apostołów w Jerozolimie
(BW Dzieje Apostolskie 15,6)
46. List do nawróconych pogan
(BW Dzieje Apostolskie 15,22)
47. Rozstanie Pawła z Barnabą
(BW Dzieje Apostolskie 15,36)
48. Paweł i Tymoteusz w Listrze
(BW Dzieje Apostolskie 16,1)
49. Podróż Pawła przez Azję Mniejszą
(BW Dzieje Apostolskie 16,6)
50. Paweł w Macedonii i Filippi
(BW Dzieje Apostolskie 16,11)
51. Paweł i Sylas pojmani i uwięzieni
(BW Dzieje Apostolskie 16,19)
52. Paweł w Tesalonice
(BW Dzieje Apostolskie 17,1)
53. W Berei
(BW Dzieje Apostolskie 17,10)
54. W Atenach
(BW Dzieje Apostolskie 17,16)
55. Mowa Pawła na Areopagu
(BW Dzieje Apostolskie 17,22)
56. Paweł w Koryncie
(BW Dzieje Apostolskie 18,1)
57. Gallion i Paweł
(BW Dzieje Apostolskie 18,12)
58. Powrót Pawła do Syrii
(BW Dzieje Apostolskie 18,18)
59. Apollos w Efezie
(BW Dzieje Apostolskie 18,24)
60. Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie
(BW Dzieje Apostolskie 19,1)
61. Paweł w Efezie
(BW Dzieje Apostolskie 19,8)
62. Plany Pawła
(BW Dzieje Apostolskie 19,21)
63. Rozruchy w Efezie
(BW Dzieje Apostolskie 19,23)
64. Paweł w Macedonii, Grecji i Troadzie
(BW Dzieje Apostolskie 20,1)
65. Przywrócenie życia Eutychusowi
(BW Dzieje Apostolskie 20,7)
66. Podróż do Miletu
(BW Dzieje Apostolskie 20,13)
68. Od Miletu do Tyru
(BW Dzieje Apostolskie 21,1)
69. W Cezarei
(BW Dzieje Apostolskie 21,7)
70. W Jerozolimie
(BW Dzieje Apostolskie 21,15)
73. Mowa Pawła do Żydów
(BW Dzieje Apostolskie 22,1)
75. Obrona Pawła przed radą
(BW Dzieje Apostolskie 22,30)
77. Paweł w Cezarei
(BW Dzieje Apostolskie 23,23)
79. Feliks odkłada sprawę
(BW Dzieje Apostolskie 24,22)
80. Sprawa Pawła przed Festusem
(BW Dzieje Apostolskie 25,1)
81. Agryppa i Berenika u Festusa
(BW Dzieje Apostolskie 25,13)
83. Podróż Pawła do Rzymu
(BW Dzieje Apostolskie 27,1)
84. Burza i rozbicie okrętu
(BW Dzieje Apostolskie 27,9)
85. Paweł na Malcie
(BW Dzieje Apostolskie 28,1)
86. Paweł przed Żydami w Rzymie
(BW Dzieje Apostolskie 28,17)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić