„Wielbijcie Boga tym, którzy was prześladują, wielbijcie i nie złorzeczcie.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 12,14

Biblia Warszawska: Tytuły - 2 List św. Pawła do Tymoteusza

1. Pozdrowienie i dziękczynienie
(BW 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,1)
2. Napomnienie do gorliwości i wytrwania w wierze
(BW 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,6)
3. Dobry żołnierz Chrystusa
(BW 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,1)
4. Ostrzeżenie przed zmianą wiary
(BW 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,14)
5. Zapowiedź nadejścia trudnych czasów
(BW 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,1)
6. Uznanie dla Tymoteusza
(BW 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,10)
7. Sprawy osobiste, dodatkowe polecenia i zakończenie
(BW 2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,9)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić