„To niech taki uważa, że jakimi jesteśmy słowem pośród listów - kiedy jesteśmy nieobecni, takimi też się staniemy czynem - gdy będziemy obecni.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Koryntian 10,11

Biblia Warszawska: Tytuły - Drugi list św. Pawła do Koryntian

1. Pozdrowienie i dziękczynienie
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,1)
2. Prawdziwe przyczyny podróży Pawła
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,12)
3. Uzasadnienie odroczenia odwiedzin Pawła
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,15)
4. Paweł prosi zbór o przebaczenie dla krzywdziciela
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 2,5)
5. Dziękczynienie Bogu za błogosławieństwo głoszenia Ewangelii
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 2,12)
6. Nawrócenie Pawła
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,1)
7. Duch ewangelii przeciwieństwem litery zakonu
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,7)
8. Odwaga i szczerość głoszenia Ewangelii
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 4,1)
9. Słabość apostołów i moc Boża
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 4,7)
10. Przemijająca słabość i wieczna chwała
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 4,16)
11. Miłość Chrystusowa naszą myślą przewodnią i siłą
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,11)
12. Nowe życie w Chrystusie
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,16)
13. Posłannictwo pojednania
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 5,20)
14. Apel o otwarcie serc
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 6,11)
15. Wezwanie do zerwania z pogaństwem
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 6,14)
16. Wezwanie do przywrócenia społeczności
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 7,2)
17. Zbiórka na ubogich w Jerozolimie
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 8,1)
18. Przykład Jezusa
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 8,9)
19. Misja Tytusa i innych
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 8,16)
20. Ochotnego dawcę Bóg miłuje
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 9,6)
21. Odparcie zarzutów i napiętnowanie pychy wrogów
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 10,1)
22. Prawo apostoła
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,1)
23. Porównanie Pawła z jego przeciwnikami
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,16)
24. Niebezpieczeństwo i trudne chwile Pawła
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,21)
25. Wzniosłe wizje i pokora słabości
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 12,1)
26. Paweł rozważa swoje "Przechwałki"
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 12,11)
27. Ostrzeżenie przed następnymi odwiedzinami
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 13,1)
28. Końcowe polecenia i pozdrowienia
(BW Drugi list św. Pawła do Koryntian 13,11)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić