James Strong - Słownik Języka Greckiego

Przegląd haseł według alfabetu języka Greckiego

Hasło na literę: Α (Alfa]
Ilość haseł: 5624
Słowo
Ἀββᾶ
Transliteracja
Wymowa
Abbâ
ab-bah'
Część mowy
Źródłosłów (etymologia)
-
Of Chaldee origin (H2).
Opis / Znaczenie
Father as a vocative
Definicja KJV
Abba.
Abba (3x)
Odpowiedniki
Strong G5
Słowo Ἀββᾶ występuje 3 razy w 3 wersetach w KJV.
Strona 1 z 1
1.
And he said, Abba,G5 Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.
KJV Mar 14:36
2.
For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba,G5 Father.
KJV Rzym 8:15
3.
And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba,G5 Father.
KJV Gal 4:6
 

Nawigacja

Szukaj w słowniku

Np. Heaven lub glory, majesty etc.Warto odwiedzić