„Gdyby też kto, trafiwszy dzieweczkę pannę, która nie jest za mąż zmówioną, porwał ją, i leżałby z nią, a zastano by je:”

Biblia Gdańska (1632): 5 Mojżeszowa 22,28

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,32

Young's Literal Translation

and become one to another kind, tender-hearted, forgiving one another, according as also God in Christ did forgive you.
List do Efezjan 4,32

Biblia Brzeska

Ale bądźcie dobrotliwymi jedni przeciwko drugim, miłosierni, odpuszczając sobie, jako i Bóg w Krystusie wam odpuścił.
List św. Pawła do Efezjan 4,32

Biblia Gdańska (1632)

A bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił.
Efezów 4,32

Biblia Gdańska (1881)

A bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił.
Efezów 4,32

Biblia Tysiąclecia

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
List do Efezjan 4,32

Biblia Warszawska

Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
List św. Pawła do Efezjan 4,32

Biblia Jakuba Wujka

Ale bądźcie łaskawi jedni przeciw drugim, miłosierni, odpuszczając jeden drugiemu, jako i Bóg w Chrystusie wam odpuścił.
List do Efezjan 4,32

Nowa Biblia Gdańska

Ale jedni względem drugich stawajcie się łagodni, miłosierni; przebaczając sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.
List do Efezjan 4,32

Biblia Przekład Toruński

A stańcie się jedni dla drugich łagodni, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, tak jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
List do Efezjan 4,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
List do Efezjan 4,32

American Standard Version

and be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving each other, even as God also in Christ forgave you.
List do Efezjan 4,32

Clementine Vulgate

Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem sicut et Deus in Christo donavit vobis.
List do Efezjan 4,32

King James Version

And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
List do Efezjan 4,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γινεσθε δε εις αλληλους χρηστοι ευσπλαγχνοι χαριζομενοι εαυτοις καθως και ο θεος εν χριστω εχαρισατο υμιν
List do Efezjan 4,32

World English Bible

Be kind to one another, tenderhearted, forgiving each other, just as God also in Christ forgave you.
List do Efezjan 4,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić