„Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Efezjan 1,20

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,24

Young's Literal Translation

and to put on the new man, which, according to God, was created in righteousness and kindness of the truth.
List do Efezjan 4,24

Biblia Brzeska

I przyoblekli nowego człowieka, który wedle Boga stworzon jest ku sprawiedliwości i świętobliwości prawdziwej.
List św. Pawła do Efezjan 4,24

Biblia Gdańska (1632)

I oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy.
Efezów 4,24

Biblia Gdańska (1881)

I oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy.
Efezów 4,24

Biblia Tysiąclecia

i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
List do Efezjan 4,24

Biblia Warszawska

A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
List św. Pawła do Efezjan 4,24

Biblia Jakuba Wujka

i obleczcie się w nowego człowieka, który wedle Boga stworzony jest w sprawiedliwości i świętobliwości prawdy.
List do Efezjan 4,24

Nowa Biblia Gdańska

Oraz oblekli się w nowego człowieka, który został stworzony przez Boga w sprawiedliwości oraz świątobliwości prawdy.
List do Efezjan 4,24

Biblia Przekład Toruński

I przyoblec się w nowego człowieka, który został stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy.
List do Efezjan 4,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości.
List do Efezjan 4,24

American Standard Version

and put on the new man, that after God hath been created in righteousness and holiness of truth.
List do Efezjan 4,24

Clementine Vulgate

et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, et sanctitate veritatis.
List do Efezjan 4,24

King James Version

And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
List do Efezjan 4,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ενδυσασθαι τον καινον ανθρωπον τον κατα θεον κτισθεντα εν δικαιοσυνη και οσιοτητι της αληθειας
List do Efezjan 4,24

World English Bible

and put on the new man, that like God has been created in righteousness and holiness of truth.
List do Efezjan 4,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić