„Nazwany od Boga Nawyższym kapłanem wedle porządku Melchisedecha.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Hebrajczyków 5,10

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,21

Young's Literal Translation

if so be ye did hear him, and in him were taught, as truth is in Jesus;
List do Efezjan 4,21

Biblia Brzeska

Jesliście go słuchali i przezeń jesteście nauczeni, jako jest prawda w Jezusie.
List św. Pawła do Efezjan 4,21

Biblia Gdańska (1632)

Jeźliście go tylko słuchali i o nim wyuczeni byli, jako jest (ta) prawda w Jezusie,
Efezów 4,21

Biblia Gdańska (1881)

Jeźliście go tylko słuchali i o nim wyuczeni byli, jako jest (ta) prawda w Jezusie,
Efezów 4,21

Biblia Tysiąclecia

Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,
List do Efezjan 4,21

Biblia Warszawska

Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.
List św. Pawła do Efezjan 4,21

Biblia Jakuba Wujka

jeśliżeście go jednak słuchali i w nim jesteście wyuczeni (jako jest prawda w Jezusie),
List do Efezjan 4,21

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli go, oczywiście, usłyszeliście oraz zostaliście przez niego nauczeni jaka jest prawda w Jezusie.
List do Efezjan 4,21

Biblia Przekład Toruński

Jeśli rzeczywiście Go usłyszeliście, i w Nim zostaliście nauczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie,
List do Efezjan 4,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie;
List do Efezjan 4,21

American Standard Version

if so be that ye heard him, and were taught in him, even as truth is in Jesus:
List do Efezjan 4,21

Clementine Vulgate

si tamen illum audistis, et in ipso edocti estis, sicut est veritas in Jesu,
List do Efezjan 4,21

King James Version

If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
List do Efezjan 4,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειγε αυτον ηκουσατε και εν αυτω εδιδαχθητε καθως εστιν αληθεια εν τω ιησου
List do Efezjan 4,21

World English Bible

if indeed you heard him, and were taught in him, even as truth is in Jesus:
List do Efezjan 4,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić