„po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.”

Biblia Tysiąclecia: List do Efezjan 1,12

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,15

Young's Literal Translation

and, being true in love, we may increase to Him [in] all things, who is the head -- the Christ;
List do Efezjan 4,15

Biblia Brzeska

Ale zachowywając prawdę z miłością, rośćmy weń we wszytkim, który jest głową, to jest Krystus.
List św. Pawła do Efezjan 4,15

Biblia Gdańska (1632)

Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa,
Efezów 4,15

Biblia Gdańska (1881)

Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa,
Efezów 4,15

Biblia Tysiąclecia

Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.
List do Efezjan 4,15

Biblia Warszawska

Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,
List św. Pawła do Efezjan 4,15

Biblia Jakuba Wujka

A czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli w nim we wszytkim, który jest głowa: Chrystus -
List do Efezjan 4,15

Nowa Biblia Gdańska

Ale będąc szczerymi w miłości, byśmy całkowicie wzrośli ku niemu, Chrystusowi, który jest głową.
List do Efezjan 4,15

Biblia Przekład Toruński

Lecz mówiąc prawdę w miłości, wszyscy wzrastali w Tego, który jest głową – w Chrystusa,
List do Efezjan 4,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa.
List do Efezjan 4,15

American Standard Version

but speaking truth in love, we may grow up in all things into him, who is the head, [even] Christ;
List do Efezjan 4,15

Clementine Vulgate

Veritatem autem facientes in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus :
List do Efezjan 4,15

King James Version

But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
List do Efezjan 4,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αληθευοντες δε εν αγαπη αυξησωμεν εις αυτον τα παντα ος εστιν η κεφαλη ο χριστος
List do Efezjan 4,15

World English Bible

but speaking truth in love, we may grow up in all things into him, who is the head, Christ;
List do Efezjan 4,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić