„Czarnamci, alem wdzięczna, o córki Jeruzalemskie! Jestem jako namioty Kedarskie, jako opony Salomonowe.”

Biblia Gdańska (1881): Pieśń Salomona 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,35

Biblia Warszawska

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
List św. Pawła do Rzymian 8,35

Biblia Brzeska

Któż nas odłączy od miłości Krystusowej? Izali utrapienie? Izali ucisk ? Izali przesladowanie? Izali głód? Izali nagość? Izali niebezpieczeństwo? Izali miecz?
List św. Pawła do Rzymian 8,35

Biblia Gdańska (1632)

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz?
Rzymian 8,35

Biblia Gdańska (1881)

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz?
Rzymian 8,35

Biblia Tysiąclecia

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
List do Rzymian 8,35

Biblia Jakuba Wujka

Któż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowej: utrapienie czyli ucisk, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli przeszladowanie, czyli miecz?
List do Rzymian 8,35

Nowa Biblia Gdańska

Któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
List do Rzymian 8,35

Biblia Przekład Toruński

Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz?
List do Rzymian 8,35

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
List do Rzymian 8,35

American Standard Version

Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or anguish, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
List do Rzymian 8,35

Clementine Vulgate

Quis ergo nos separabit a caritate Christi ? tribulatio ? an angustia ? an fames ? an nuditas ? an periculum ? an persecutio ? an gladius ?
List do Rzymian 8,35

King James Version

Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
List do Rzymian 8,35

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τις ημας χωρισει απο της αγαπης του χριστου θλιψις η στενοχωρια η διωγμος η λιμος η γυμνοτης η κινδυνος η μαχαιρα
List do Rzymian 8,35

Young's Literal Translation

Who shall separate us from the love of the Christ? tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
List do Rzymian 8,35

World English Bible

Who shall separate us from the love of Christ? Could oppression, or anguish, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
List do Rzymian 8,35

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić