„Poglądacie na wiele, a oto, mało dostawacie, a co wnosicie do domu, to Ja rozdmuchywam; dlaczego? mówi Pan zastępów; dlatego, że dom mój jest pusty, a międzytem się każdy z was stara o dom swój.”

Biblia Gdańska (1632): Aggieusz 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,1

Biblia Warszawska

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
List św. Pawła do Rzymian 8,1

Biblia Brzeska

Teraz tedy żadne nie jest potępienie tym, którzy są w Jezusie Krystusie, to jest, którzy nie wedle ciała chodzą, ale według ducha.
List św. Pawła do Rzymian 8,1

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha.
Rzymian 8,1

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha.
Rzymian 8,1

Biblia Tysiąclecia

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.
List do Rzymian 8,1

Biblia Jakuba Wujka

Teraz tedy nie masz żadnego potępienia tym, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie wedle ciała chodzą.
List do Rzymian 8,1

Nowa Biblia Gdańska

Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie, którzy nie chodzą według cielesnej natury, ale według Ducha.
List do Rzymian 8,1

Biblia Przekład Toruński

Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy chodzą, nie według ciała, ale według Ducha.
List do Rzymian 8,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.
List do Rzymian 8,1

American Standard Version

There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus.
List do Rzymian 8,1

Clementine Vulgate

Nihil ergo nunc damnationis est iis qui sunt in Christo Jesu : qui non secundum carnem ambulant.
List do Rzymian 8,1

King James Version

There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
List do Rzymian 8,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουδεν αρα νυν κατακριμα τοις εν χριστω ιησου μη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα πνευμα
List do Rzymian 8,1

Young's Literal Translation

There is, then, now no condemnation to those in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit;
List do Rzymian 8,1

World English Bible

There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who don't walk according to the flesh, but according to the Spirit.
List do Rzymian 8,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić