„Którzy zakazują małżeństwa, każą się powścięgać od pokarmów, które Bóg stworzył ku używaniu wiernym z dziękowaniem i tym, którzy poznali prawdę.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 4,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 3,20

Biblia Warszawska

Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
List św. Pawła do Rzymian 3,20

Biblia Brzeska

A my wiemy, iż cokolwiek zakon mówi, tym którzy w zakonie są, mówi, aby wszelkie usta były zatulone i aby był winien wszytek świat sądu Bożego.
List św. Pawła do Rzymian 3,20

Biblia Gdańska (1632)

Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
Rzymian 3,20

Biblia Gdańska (1881)

Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
Rzymian 3,20

Biblia Tysiąclecia

jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.
List do Rzymian 3,20

Biblia Jakuba Wujka

bo z uczynków zakonu żadne ciało nie będzie przed nim usprawiedliwione. Bo przez zakon poznanie grzechu.
List do Rzymian 3,20

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego z uczynków Prawa nie zostanie przed Nim uznana za sprawiedliwą żadna osobowość oparta na cielesnej naturze; bo wśród Prawa jest rozpoznanie grzechu.
List do Rzymian 3,20

Biblia Przekład Toruński

Dlatego że z uczynków Prawa żadne ciało nie będzie uznane za sprawiedliwe przed Jego obliczem, gdyż przez Prawo jest dogłębne poznanie grzechu.
List do Rzymian 3,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
List do Rzymian 3,20

American Standard Version

because by the works of the law shall no flesh be justified in his sight; for through the law [cometh] the knowledge of sin.
List do Rzymian 3,20

Clementine Vulgate

quia ex operibus legis non justificabitur omnis caro coram illo. Per legem enim cognitio peccati.
List do Rzymian 3,20

King James Version

Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.
List do Rzymian 3,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διοτι εξ εργων νομου ου δικαιωθησεται πασα σαρξ ενωπιον αυτου δια γαρ νομου επιγνωσις αμαρτιας
List do Rzymian 3,20

Young's Literal Translation

wherefore by works of law shall no flesh be declared righteous before Him, for through law is a knowledge of sin.
List do Rzymian 3,20

World English Bible

Because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin.
List do Rzymian 3,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić