„Nadto jeszcze była wojna w Get, kędy był mąż barzo wielkiego wzrostu, mając po sześci palców u rąk i u nóg, owa wszytkich było dwadzieścia i cztery, a ten też był z narodu obrzymskiego.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 21,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 1,2

Biblia Warszawska

Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
List św. Pawła do Kolosan 1,2

Biblia Brzeska

Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym bratom w Krystusie. Łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezu Krysta.
List św. Pawła do Kolosan 1,2

Biblia Gdańska (1632)

Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
Kolosensów 1,2

Biblia Gdańska (1881)

Tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
Kolosensów 1,2

Biblia Tysiąclecia

do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!
List do Kolosan 1,2

Biblia Jakuba Wujka

tym, którzy są w Kolosiech, świętym i wiernej braciej w Chrystusie Jezusie.
List do Kolosan 1,2

Nowa Biblia Gdańska

Tym, którzy są w Kolosach, świętym i wiernym braciom w Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
List do Kolosan 1,2

Biblia Przekład Toruński

Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
List do Kolosan 1,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
List do Kolosan 1,2

American Standard Version

To the saints and faithful brethren in Christ [that are] at Colossae: Grace to you and peace from God our Father.
List do Kolosan 1,2

Clementine Vulgate

eis, qui sunt Colossis, sanctis, et fidelibus fratribus in Christo Jesu.
List do Kolosan 1,2

King James Version

To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
List do Kolosan 1,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοις εν κολασσαις κολοσσαις αγιοις και πιστοις αδελφοις εν χριστω χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
List do Kolosan 1,2

Young's Literal Translation

to the saints in Colossae, and to the faithful brethren in Christ: Grace to you, and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ!
List do Kolosan 1,2

World English Bible

To the saints and faithful brothers in Christ [who are] at Colossae: Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord, Jesus Christ.
List do Kolosan 1,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić