„Lecz jeśli w światłości chodzimy, jako i on jest w światłości, towarzystwo mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyścia nas od wszelkiego grzechu.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 1,14

Biblia Warszawska

I że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw.
List św. Pawła do Galacjan 1,14

Biblia Brzeska

I poprawowałem się w Żydostwie nad wiele równych w narodzie moim, gdym był więtszym miłośnikiem ustaw, którem był wziął od ojca mojego.
List św. Pawła do Galacjan 1,14

Biblia Gdańska (1632)

I postępowałem w Żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.
Galatów 1,14

Biblia Gdańska (1881)

I postępowałem w Żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.
Galatów 1,14

Biblia Tysiąclecia

jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
List do Galatów 1,14

Biblia Jakuba Wujka

I postępowałem w Żydostwie nad wiele rówienników moich w narodzie moim, będąc więtszym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.
List do Galatów 1,14

Nowa Biblia Gdańska

W judaizmie rozwijałem się więcej, niż wielu rówieśników spośród mojego pokolenia, będąc w większym stopniu zapaleńcem moich ojczystych przekazów.
List do Galacjan 1,14

Biblia Przekład Toruński

I robiłem postępy w judaizmie bardziej niż wielu rówieśników z mojego pokolenia, będąc w większym stopniu od innych zapaleńcem moich ojczystych tradycji.
List do Galacjan 1,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji.
List do Galacjan 1,14

American Standard Version

and I advanced in the Jews` religion beyond many of mine own age among my countrymen, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.
List do Galacjan 1,14

Clementine Vulgate

et proficiebam in Judaismo supra multos cotaneos meos in genere meo, abundantius mulator existens paternarum mearum traditionum.
List do Galatów 1,14

King James Version

And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
List do Galacjan 1,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και προεκοπτον εν τω ιουδαισμω υπερ πολλους συνηλικιωτας εν τω γενει μου περισσοτερως ζηλωτης υπαρχων των πατρικων μου παραδοσεων
List do Galacjan 1,14

Young's Literal Translation

and I was advancing in Judaism above many equals in age in mine own race, being more abundantly zealous of my fathers` deliverances,
List do Galacjan 1,14

World English Bible

I advanced in the Jews` religion beyond many of my own age among my countrymen, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.
List do Galacjan 1,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić