„Jeśli bowiem ktoś ujrzałby ciebie, który masz poznanie, spoczywającego przy posiłku w świątyni bożka, to czy słabe sumienie jego nie będzie pobudzone do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom?”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 8,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Ezechiela 47,18

Biblia Warszawska

A granica wschodnia biegnie między między Hauranem a Damaszkiem i między Gileadem a ziemią izraelską; jest ona granicą aż do Morza Wschodniego, do Tamar. To jest granica wschodnia.
Księga Ezechiela 47,18

Biblia Brzeska

Rozmierzycie też stronę od wschodu słońca miedzy Hawran i Damaszkiem, miedzy Galaad i miedzy ziemią izraelską nad Jordanem, od granice aż do morza, które leży ku wschodu słońca, a tać będzie strona od wschodu słońca.
Księga Ezechiela 47,18

Biblia Gdańska (1632)

A strona wschodnia między Hawran i między Damaszkiem i między Galaad i między ziemią Izraelską przy Jordanie; od tej granicy przy morzu wschodniem mierzyć będziecie; a toć jest strona wschodnia.
Ezechyjel 47,18

Biblia Gdańska (1881)

A strona wschodnia między Hawran i między Damaszkiem i między Galaad i między ziemią Izraelską przy Jordanie; od tej granicy przy morzu wschodniem mierzyć będziecie; a toć jest strona wschodnia.
Ezechyjel 47,18

Biblia Tysiąclecia

To jest granica wschodnia: biegnie ona pomiędzy Chauranem a Damaszkiem, pomiędzy Gileadem a krajem Izraela, Jordan ma stanowić granicę aż do Morza Wschodniego koło Tamar; to jest granica wschodnia.
Księga Ezechiela 47,18

Biblia Jakuba Wujka

A strona Wschodnia z pośrzód Auran i z pośrzód Damaszku, i z pośrzód Galaad, i z pośrzód ziemie Izraelskiej, Jordan rozgraniczający do morza Wschodniego, będziecie też mierzyć stronę Wschodnią.
Księga Ezechiela 47,18

Nowa Biblia Gdańska

Zaś strona wschodnia pójdzie spomiędzy Chawranu i Damaszku, oraz spomiędzy Gileadu i israelskiego kraju wzdłuż Jardenu; wymierzycie od wymienionej granicy – ku wschodniemu morzu; i taką będzie strona wschodnia.
Księga Ezechiela 47,18

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A strona wschodnia: między Chauran i między Damaszkiem, między Gileadem i między ziemią Izraela przy Jordanie. Będziecie mierzyć od tej granicy przy Morzu Wschodnim. To jest strona wschodnia.
Księga Ezechiela 47,18

American Standard Version

And the east side, between Hauran and Damascus and Gilead, and the land of Israel, shall be the Jordan; from the [north] border unto the east sea shall ye measure. This is the east side.
Księga Ezechiela 47,18

Clementine Vulgate

Porro plaga orientalis de medio Auran, et de medio Damasci, et de medio Galaad, et de medio terr Isral, Jordanis disterminans ad mare orientale. Metiemini etiam plagam orientalem.
Księga Ezechiela 47,18

King James Version

And the east side ye shall measure from Hauran, and from Damascus, and from Gilead, and from the land of Israel by Jordan, from the border unto the east sea. And this is the east side.
Księga Ezechiela 47,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

`And the east quarter [is] from between Havran, and Damascus, and Gilead, and the land of Israel, [to] the Jordan; from the border over-against the eastern sea ye measure: and [this is] the east quarter.
Księga Ezechiela 47,18

World English Bible

The east side, between Hauran and Damascus and Gilead, and the land of Israel, shall be the Jordan; from the [north] border to the east sea shall you measure. This is the east side.
Księga Ezechiela 47,18

Westminster Leningrad Codex

וּפְאַת קָדִים מִבֵּין חַוְרָן וּמִבֵּין־דַּמֶּשֶׂק וּמִבֵּין הַגִּלְעָד וּמִבֵּין אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הַיַּרְדֵּן מִגְּבוּל עַל־הַיָּם הַקַּדְמֹונִי תָּמֹדּוּ וְאֵת פְּאַת קָדִימָה׃
Księga Ezechiela 47,18
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić