„Przetoż wziąwszy Ezechyjasz list z ręki posłów, przeczytał go, i wszedłszy do domu Pańskiego rozciągnął go Ezechyjasz przed Panem.”

Biblia Gdańska: 2 Królewska 19,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Daniela 9,10

Biblia Warszawska

I nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.
Księga Daniela 9,10

Biblia Brzeska

A nie chcielichmy słuchać głosu Pana Boga naszego, abychmy chodzili w ustawach jego, które on położył przed oczyma naszymi przez ręce sług swoich, proroków.
Księga Daniela 9,10

Biblia Gdańska

A nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, żebyśmy chodzili w ustawach jego, które on dał przed oblicze nasze przez proroków, sług swoich;
Danijel 9,10

Biblia Tysiąclecia

i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.
Księga Daniela 9,10

Biblia Jakuba Wujka

i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, żebyśmy chodzili w zakonie jego, który nam dał przez sługi swoje proroki.
Księga Daniela 9,10

Nowa Biblia Gdańska

Nie byliśmy posłuszni głosowi WIEKUISTEGO, naszego Boga, żeby chodzić w Jego ustawach, które dał przed nasze oblicze poprzez swoje sługi - proroków.
Księga Daniela 9,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A nie byliśmy posłuszni głosowi PANA, naszego Boga, by postępować według jego ustaw, które dał nam przez swoje sługi, proroków;
Księga Daniela 9,10

American Standard Version

neither have we obeyed the voice of Jehovah our God, to walk in his laws, which he set before us by his servants the prophets.
Księga Daniela 9,10

Clementine Vulgate

et non audivimus vocem Domini Dei nostri ut ambularemus in lege ejus, quam posuit nobis per servos suos prophetas.
Księga Daniela 9,10

King James Version

Neither have we obeyed the voice of the LORD our God, to walk in his laws, which he set before us by his servants the prophets.
Księga Daniela 9,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and have not hearkened to the voice of Jehovah our God, to walk in His laws, that He hath set before us by the hand of His servants the prophets;
Księga Daniela 9,10

World English Bible

neither have we obeyed the voice of Yahweh our God, to walk in his laws, which he set before us by his servants the prophets.
Księga Daniela 9,10

Westminster Leningrad Codex

וְלֹא שָׁמַעְנוּ בְּקֹול יְהוָה אֱלֹהֵינוּ לָלֶכֶת בְּתֹורֹתָיו אֲשֶׁר נָתַן לְפָנֵינוּ בְּיַד עֲבָדָיו הַנְּבִיאִים׃
Księga Daniela 9,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić